« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacePozvánka na veřejné zasedání, které se koná dne 17.12.2019 od 18:00 200,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> Vážení občané <,>
zveme Vás na veřejné zasedání,které se bude konat v úterý
<br> 17.12.2019 v knihovně obecního úřadu od 18:00
<br>
Místo konání: knihovna obecního úřadu,Vrbčany
<br> Doba konání: 17.12.2019 od 18:00
<br> Návrh programu:
<br> 1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.6/2019
<br> 4) Plán inventur za rok 2019 a stanovení inventarizační komise
<br> 5) Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
<br> Vrbčany za rok 2019
<br> 6) Cena stočného pro rok 2020 za vypouštění odpadních vod do
<br> veřejné kanalizace obce Vrbčany
<br> 7) Projednání Střednědobého výhledu obce Vrbčany na léta 2020 –
<br> 2022
<br> 8) Projednání Rozpočtu obce Vrbčany na rok 2020
<br> 9) Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
<br> břemene a souhlasné prohlášení na parc.č.298/1 v k.ú.Vrbčany <.>
<br> 10) Projednání vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o místním
<br> poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů <.>
<br> 11) Projednání vydání Obecně závazné vyhlášky č.2/2019 o
<br> stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
<br> stavebním odpadem na území obce Vrbčany
<br>
<br>
<br>
12) Diskuze <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 3.12.2019
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 3.12.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 17.12.2019
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:17.12.2019
<br>
XXXXX XXXXXXXXX – starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3444414


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz