« Najít podobné dokumenty

Obec Netřebice - Rozpočtové opatření č.6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Netřebice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro_c._6.2019.pdf
Obec Netřebice,IČO 00246018 KEO4 1.6.5 UROOG Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené" L*Ífjpučizověgjypatřegí &.6/3339 »
<br> Zastupitelstvu předlozeny ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Príjmy XXX XXX orgl orgz N+z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 1121 1 200 000.00 21 220,00 1 221 220 00 Daň z příjmů právnických osob maxan; ; : 129966946,21220va 122122“ 00 “ Příjmy celkem 1 200 000,00 21 220.00 1 221 220,00 Vydaje XXX XXX orgl orgZ N+z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2) 3412 5123 0,00 3 295.00 3 295 00 Podlimitní technické zhodnocení 3) 3412 5139 10 000.00 —3 295 00 6 705 00 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 125 men <.>,333W? “' “
<br> 114 237.00
<br> 125 554 00 Drobný hmotný dlouhodo majetek *.„ <.>,» _ &% ÍÍÍÍj v » » „ „» : “$%“th '? 5) 6409 5329 026 9380.00 9 903,00 v 19 283 00 Ost neinvest transfery veřejným WM:;„M í.lišit„ „ „ (gramy,“9 semnou;,<.>.19 mammaamsujmaamgwr; Výdaje celkem 133 617,00 21 220,00 154 837,00
<br> 1/2
<br> Obec Netřebice,IČO 00246018 KEO4 1.6.5 UROl
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Pří "my XXX XXX orgl orgX Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 7 652 690,00 21 220,00 7 673 910,00 Bez paragrafu Příjmy celkem 7 652 690,00 21 220,00 7 673 910,00 Výdaje XXX XXX orgl orgZ Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 15 625 600,00 11 317,00 15 636 917,00 Činnost místní správy 6409 XXXX XXXXX XXXXX 10 000,00 9 903,00 19 903,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5329 XXXXX XXXXX 10 000,00 9 903,00 19 903,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům Výdaje celkem 15 635 600,00 21 220,00 15 656 820,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6
<br> ad 1) navýšení daně
<br> ad 2) branka na hňště
<br> ad 3) převod na položku 5123
<br> ad 4) stoly,tiskárna
<br> ad 5) podíl obce na společných projektech SMO Pomalší (stany,režie)
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ...

Načteno

edesky.cz/d/3444281


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Netřebice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz