« Najít podobné dokumenty

Obec Cítov - Záměr o pachtu nemovitého majetku obce Cítov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cítov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(nemá)/3
(nemá)/2
(nemá)/1
OBEC CÍTOV
<br> Cítov Čp.203,277 O4 Cítov,IČ: 002 36 764 tel.: 315 692 134,e—mail: infchitovcz,ID datové schránky: dexbv24,www.citov.cz
<br> Cítov dne 26.11.2019 Čj.: 01459/19/OU
<br> OBEC CÍTOV v souladu ust.š 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PROPACHTOVAT nemovitý majetek obce Cítov:
<br> - pozemek p.č.633/71 o výměře 2049 m2,druh pozemku — orná půda,v katastrálním území Cítov,zapsaného na LV 10001 a
<br> - pozemek p.č.633/38 o výměře 2395 m2,druh pozemku - zahrada,v katastrálním území Cítov,zapsaného na LV 10001
<br> Doba pachtu — pacht na dobu neurčitou od 1.2.2020 <.>
<br> Pozemky uvedené v záměru jsou vyznačeny vsamostatné příloze č.1 a 2 katastrální mapy <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX starosta obce Cítov
<br> Vyvěšeno: XX Á?.ZUJ/IFK
<br> Současně zveřejněna na elektronické úřední desce <.>
<br> Sejmuto:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cítov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz