« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VIII - Hostovice - Návrh rozpočtu 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VIII - Hostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020 [PDF, 260 kB]
Návrh rozpočtu na rok 2020,rozpočet 2019,očekávaná skutečnost 2019 a výhled na roky 2021 a 2022
<br> Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu tj.z platného
Statutu města platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje
příjmů v roce 2019 <.>
Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních.K vlastním příjmům obvodu
patří především místní poplatky za TKO a poplatky ze psů <.>
<br> Příjmy
v tis.Kč
<br> Rozpočet
2019
<br> Očekávaná
skutečnost
<br> 2019
<br> Výhled
2021
<br> Výhled
2022
<br> Podíl na DPH - z Magistrátu 3 479,5 3 500,0 3 787,5 3 700,0 3 800,0
Mímořádný transfér na investice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transfér na TKO - Magistrátu -87,8 -87,8 -115,9 -116,0 -120,0
TKO počet popl.283 výběr 164,5 tis.Kč (vymahatelnost 94 %) 117,0 130,3 154,6 117,0 117,0
Poplatek ze psů 7,0 7,8 7,0 7,0 7,0
Správní poplatky 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhr.15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Pronájem nemovitosti 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0
Úroky 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5
Volby 20,0 13,4 20,0 0,0 0,0
Neinvestiční dotace od kraje 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Použití prostředků min.let 0,0 0,0 101,3 0,0 0,0
<br> Celkem příjmy 3 632,2 3 659,3 3 976,0 3 724,5 3 820,5
<br> K výdajovým položkám patří jak běžné provozní výdaje zajišťující chod kapitol,tak i mimořádné výdaje
<br> investičního charakteru (investice,rekonstrukce,modernizace,generální opravy).Tyto výdaje jsou
<br> kryty z příjmů běžného roku a v případě vyšších investičních nároků z přebytků minulých let <.>
<br> Výdaje
v tis.Kč
<br> Rozpočet
2019
<br> Očekávaná
skutečnost
<br> 2019
<br> Výhled
2021
<br> Výhled
2022
<br> Cestovní ruch-altán pro cyklisty 10,0 1,0 99,0 10,0 10,0
Silnice 171,5 21,0 0,0 0,0 0,0
z toho: oprava silnice sever 150,0
<br> projekt komun.za MŠ
<br> Návrh rozpočtu 2020
<br> Návrh rozpočtu 2020
<br>
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4,5 0,0 15,0 15,0 15,0
z toho:
<br> Odváděí a čiště...

Načteno

edesky.cz/d/3443346

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Pardubice VIII - Hostovice
13. 03. 2020
13. 03. 2020
18. 02. 2020
18. 02. 2020
03. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od MČ Pardubice VIII - Hostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz