« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Návrh rozpočtu městyse 2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu městyse 2020.pdf
Městys Čestice.IČO 00251089 KEO4 1.6.7 UR023 Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku Bez návrhu rozpočtových změn Příirny
<br> Schválený Upravený Návrh rozpočet rozpočet skutečnost rozpočtu XXX XXX orgl Název XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX Bez paragrafu 14 605 000,00 17 543 060,50 17 553 730,92 15 300 772.00 1032 XXX! XXXXXX Podpora ostatních produkčních 700 000,00 3 570 500,00 3 222 954,30 770 000,00 2310 XXXX XXXXXX Pitná voda 117 060,00 117 303,00 91 293,00 117 060,00 2321 XXXX xxxxxx Odvádění a čištění odpadních vod a 44 407,00 44 407,00 33 305,25 44 407,00 3113 2324 000000 Přijaté nekapítálové příspěvky a 0.00- soopo 500,00 0,00 3312 XXXX XXXXXX Hudební činnost 30 000,00 101 200,00 101 200,00 30 000,00 3314 XXXX XXXXXX Činnosti knihovnické 4 000,00 4 000,00 3 880,00 4 000,00 3319 2111 000000 Pfíimy : poskytování služeb a výrobků 0.00— 4 353.00 4 353,00 0,00 3399 XXXX XXXXXX Ostatní záležitost kultury.církví & sděí,2 500,00 10 000.00 10 000,00 4 000,00 3613 XXX! XXXXXX Nebytové hospodářswí 276 000,00 277 991,00 209 240,00 260 000.00 3632 XXXX XXXXXX Pohřebníctví 25 000,00 25 000,00 12 246,00 15 000,00 3639 xxxx xxxxxx Komunální služby a územní rozvoj 254 000,00 264 000,00 37 560,96 217 000,00 372 XXXX XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 22 150,00 26 075.00 24 623,00 23 000,00 3723 xxxx xxxxxx Sběr a svoz ostatních odpadů (iiných 21 500,00 23 568.90 23 567,90 21 500.00 3725 XXXX XXXXXX Využívání & zneškodňování 220 000,00 280 376,00 280 375.11 210 000,00 3729 XXXX KXXXXX Ostatní nakládání s odpady 35 000.00 55 611,79 55 611,19 40 000,00 5512 2133 000000 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00' 1 150,00 1 150.00 0.00 6171 xxxx XXXXXX Činnost místní správy 16 000,00 25 362,50 22 015,50 14 000,00 6310 XXXX xxxxxx Obecné příjmy a výdaje : finančních 10 000.00 101 200,00 92 202.14 50 000,00 5320 2322 000000 Přijaté poiistné náhrady 0.00“ 6 704,00 6 704,00 0,00 6330 xxxx XXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech 60 000,00 27 232 073.00 27 282 073.00 50 0...

Načteno

edesky.cz/d/3443101

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz