« Najít podobné dokumenty

Město Blovice - Záměr prodeje_část pozemků parc. č. 768/6 a 767/1_Blovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zverejneni_zamer_prodeje_pozemku_casti_pozemku_767-1_a_768-6.pdf
_ BLOVICE ~ Masarykovo 143,336 01 Blovice •~‘Ii‘ iIIl‘~~ Blovice podle 9 39 od4 1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve a ozna je prodat nemovitých — v katastrálním území Blovice parc.767/1 a parc.768/e.~kte é mají dle návrhu geometrického plánu 2007­49/2019 pd&.67/34 a parc.768/10 ~íz zákres v ze — Pozemky jsou zapsan.tu via 1 OQBjl k.ú.Blov~e,obec Blovice.Zájemci se mohou k o ut %abídky a rrámitky Po dobu ‘~rn w~ Llesce BIo‘~ios ‘nfldrese‘~kde lze také získat podro.bnejš( I o M~što ~Iovice Odbor ekonorlj*‘ a rozvoje Ma rykovo nám 143,336 blovice Bc.Robert Zelep ~ v.r.starosta ‘Bloxicé dne: Sejmuto dne.Zá es: prodeje se týká 767/33 768/1 767/6 W t 768/6 820­49 srn 767/32 020­37 2 / I — 2019-12-02T16:29:11+0100 elektronická podatelna 25ad23eba5b3cbe0140ae175fd30a10974d99c69

Načteno

edesky.cz/d/3442928


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz