« Najít podobné dokumenty

Obec Lipinka - Návrh rozpočtu SoMU na rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpoctu SOMU 2020[1].docx [0,03 MB]
Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Uničovsko
na rok 2020
<br> 1.BILANCE ROZPOČTU
<br> v Kč
<br> Příjmy Svazku obcí mikroregionu Uničovsko
rozpočet na rok 2020
<br>
běžné
kapitálové
celkem
<br> PŘÍJMY CELKEM
71 000
0
71 000
<br> Příjmy z úroků
1 000
0
1 000
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí
70 000
0
70 000
<br>
<br> Výdaje Svazku obcí mikroregionu Uničovsko
rozpočet na rok 2020
<br>
běžné
kapitálové
celkem
<br> VÝDAJE CELKEM
471 000
0
471 000
<br> Ostatní osobní výdaje
40 000
0
40 000
<br> Věcné výdaje
431 000
0
431 000
<br> Investiční výdaje
0
0
0
<br> Financování Svazku obcí mikroregionu Uničovsko
rozpočet na rok 2020 celkem
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ CELKEM
400 000
<br>
<br> 2.PŘÍJMY,FINANCOVÁNÍ A VÝDAJE DLE § A POLOŽEK
v Kč
§
Položka
Název položky
Celkem
<br>  
2141
Příjmy z úroků
1 000
<br>  
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
70 000
<br>  
<br> PŘÍJMY CELKEM
71 000
<br>  
8115
Změna stavu na účtech
400 000
<br>  
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
400 000
<br> 3639
5021
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
40 000
<br>
<br> OSOBNÍ VÝDAJE
40 000
<br> 3639
5136
Knihy,učebnice a tisk
1 000
<br> 3639
5137
Dlouhodobý hmotný majetek
25 000
<br> 3639
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000
<br> 3639
5167
Služby školení a vzdělávání
1 000
<br> 3639
5168
Služby zpracování dat
30 000
<br> 3639
5169
Nákup ostatních služeb
70 000
<br> 3639
5175
Pohoštění
20 000
<br> 3639
5176
Účastnické poplatky na konference
1 000
<br> 3639
5901
Nespecifikované rezervy
260 000
<br> 6310
5163
Poplatky za vedení účtu
3 000
<br>
 
VĚCNÉ VÝDAJE
431 000
<br> 3639
6xxx
 
0
<br>
 
INVESTIČNÍ VÝDAJE
0
<br>  
VÝDAJE CELKEM
471 000
<br>
<br>
<br>
Záznam o vyvěšení: Potvrzení o vyvěšení:
na úřední desce a elektronicky (razítko obce a podpis)
<br> Vyvěšeno dne: 29.11.2019
Sejmuto dne: v den schválení rozpočtu
Svazek obcí mikroregionu Uničovsko,IČO: 71242678

Načteno

edesky.cz/d/3442088


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz