« Najít podobné dokumenty

Obec Chrást (Příbram) - Návrh střednědobého rozpočtu Obce Chrást na období 2020-2022 v tis. Kč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chrást (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého rozpočtu Obce Chrást na období 2020-2022 v tis. Kč
Obec Chrást Chrást 15
<br> 262 72 Březnice IČ: 00662852
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Chrást na období 2020 - 2022 v tis.Kč
<br> ()( Lu
<br> Rok 201 9 2020 2021 2022
<br> A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.25 534 17 285 25 848 25 848 Pl Třída 1 Daňové příjmy 11 620 10 552 10 600 10 600 PZ Třída 2 Nedaňové příjmy 2 329 2 315 2 300 2 300 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 108 10 0 0 P4 Třída 4 Přijaté transfery 284 52 52 52 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci) 14 341 12 929 12 952 12 952 PS - úvěry krátkodobé (do 1 roku) 0 O 0 0 P6 - úvěry dlouhodobé O O 0 0 P7 - ostatní (aktivni likvidita) 0 11 000 0 0 Pf PS až P7 Přijaté úvěry a aktivní politika 0 11 000 0 P Pc + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 14 341 23 929 12 952 12 952 V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční výdaje) 11 570 10 626 10 952 10 952 V2 Třída 6 Kapitálové (investiční výdaje) 11 020 4 740 2 000 2 000 Vc V1 + V2 Výdaje celkem (po konsolidaci) 22 590 15 366 12 952 12 952 V3 - splátkyjistiny krátkodobých úvěrů O 0 O 0 V4 - splátky jistiny dlouhodobých úvěrů O 0 0 0 V5 - ostatní (aktivní likvidita) O 0 0 0 Vf V3 až V5 Splátky jistin úvěrů,likvidita 0 O 0 0 v Vc + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 22 590 15 366 12 952 12 952 D P - V Hotovost běžného roku - 8 249 8 563 0 0 E A + D Hotovost na konci roku 17 285 25 848 25 848 25 952
<br> Slovní komentář: Z kapitálových výdajů budou hrazeny předevšim tyto investiční akce: - Výstavba sociálního zařízení v areálu Valcha - Dovybavení dětského hřiště - Výstavba malometrážních bytů s klubem - Vrt na vodu Valcha - Kotlíková dotace - Dopravní auto pro JSDH - Lesní vyvážečka - Nosič kontejnerů a kontejnery na bioodpad - Pořízení územního plánu - Výstavba nízkoenergetického bytového domu
<br> Starosta:,f/ OBEC CHRAST 262 72 Q%řeznice
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 3.prosince 2019
<br> Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/3442087

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chrást (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz