« Najít podobné dokumenty

Obec Chrást (Příbram) - Návrh rozpočtu Obce Chrást na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chrást (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Obce Chrást na rok 2020
Návrh rozpočtu Obce Chrást na rok 2020
<br> IČ: 00662852 Rozpočet Návrh Rozpočet po rozpočtu na rok změnách na rok 2019 v XXX XXXX v XXXX v tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> Rozpočtové příjmy:
<br> Tř.1 Daňové příjmy | | 11617 11619,5 10552 4111 Neinv.přijaté transf.Z VPS SR 0 11,26 0 4112 Neinv.přij.dot.ze SR-s-d-vzt.48,7 52,3 52,3 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 119,78 220,47 0
<br> Od.10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 1000,5 1000,5 1000,5
<br> Od.21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 10 10 10
<br> Od.23 Vodní hospodářství | 250 250 280
<br> Od.33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 22,2 22,2 22,2
<br> Od.34 Sport a zájmová činnost | 5 5 5
<br> Od.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 295 332,5 370
<br> Od.37 Ochrana životního prostředíl 564 564,38 565
<br> Od.55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 140 140 60
<br> Od.61 Stát.moc,stát.správa,úz.samospráva a XXX.strany X X X
<br> Od.XX Finanční operace 1710 1710 1610
<br> Celkem | 15784,18 1594o,11 14529 Konsolidace příjmů 1600 1600 1600 Celkem příjmy po konsolidaci
<br> Rozpočtové výdaje:
<br> Od.10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 1937 2017,97 3255
<br> Od.21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 255 255 0
<br> Od.22 Dopravai 879 879 1060
<br> Od.23 Vodní hospodářství 1180 1715 850
<br> Od.33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 355 355 326
<br> Od.34 Sport a zájmová činnost 340 340 1455
<br> Od.35 Zdravotnictví ] 10 10 10
<br> Od.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 10800 10265 1600
<br> Od.37 Ochrana životního prostředí 1465 1865 2750
<br> Od.43 Sociální služby a pomoc a spol.čin.v soc.zab.80 80 60
<br> Od.52 Civilní připravenost na krizové stavy 50 50 50
<br> Od.53 Bezpečnost a veřejný pořádek 120 120 120
<br> Od.55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 500 500 1350
<br> Od.61 Stát.moc,stát.správa,úz.samospráva a polstrany 1388 1388 1420
<br> Od.63 Finanční operace 2660 2660 2660
<br> Od.64 Ostatní činnosti 20 90 90 Celkem | 22039 22589,97 16966 Konsolid...

Načteno

edesky.cz/d/3442086


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chrást (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz