« Najít podobné dokumenty

Obec Netřebice (Nymburk) - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Netřebice (Nymburk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021
rco.00640581 Cislo ridtu: 33121-19l I 0100 N6vrh Stiednddob6ho vVhledu Obec Netiebice Netiebice 61 28802 Nymburl rozpodtu naroky 20 0-2021 20:,l 2021 Daiov6 Nedariov6 + kapit6lov6 3 662 5( 619 38 ),-K6 +,-Kd 5t 61 0 000,-Kd i000,-Kc Celkom piijmy 4281 8 i4,-KE 43 5 000,-K6 Vydaje bdlne 30000 t0,-K6 30 0 000.-K6 Kapit6lovd 602 05 ),-K6 64 r850.-K6 Uhrazen6 spl.dlouhodobych pfij.ptrid.prostiedkri 679 82 i,-K6 69 i 150,-Kc Celkem vydaje 4281 8 i4,-K6 43! 5 000,-K6 K tomut< Zveiejnd Projedn6 VyvdSen r n6vrhu stiednddobdho qihledu je mor no na veiejn6 piistupn6 desce,riiedni c no ve finandnim vfboru dne:20.1L201 o:1.12.2019 Sejmuto: r se pisemnd vyj6d ka umoZiuje ddlkc I do 16.12.2A1 y piistup

Načteno

edesky.cz/d/3442080


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Netřebice (Nymburk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz