« Najít podobné dokumenty

Obec Vojtanov - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojtanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019
POLOŽKA PŘÍJMY Kč
<br> 0000 1111 Daň z příjmy fyz.osob ze záv.činn.750 000,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činn.15 000,00
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 65 000,00
<br> 0000 1121 Daň z příjmu práv.osob 680 000,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 60 000,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 690 000,00
<br> 0000 1337 poplatek za likvidaci kom.odpadu 90 000,00
<br> 0000 1341 poplatek ze psů 4 000,00
<br> 0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00
<br> 0000 1361 správní poplatky 4 000,00
<br> 0000 1381 daň z hazardních her 13 000,00
<br> 0000 4112 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.60 000,00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitosti 700 000,00
<br> 0000 DAŃOVÉ PŘIJMY 4 136 000,00
<br> 2321 2111 služby a výrobky 22 000,00
<br> 2321 ODVÁD.A ČIŠT.ODP.VOD 22 000,00
<br> 3419 2111 služby a výrobky 4 000,00
<br> 3419 TĚLOVÝCHOVA 4 000,00
<br> 3612 2111 služby a výrobky 6 000,00
<br> 3612 2132 pronájem nemov.a jejich částí 210 000,00
<br> 3612 BYTY 216 000,00
<br> 3613 2111 služby a výrobky 400,00
<br> 3613 2132 pronájem nemov.a jejich částí 80 000,00
<br> 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 80 400,00
<br> 3639 2132 pronájem pozemků 25 000,00
<br> 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 25 000,00
<br> 3722 2111 příjmy z poskytov.služeb a výrobků 30 500,00
<br> 3722 SBĚR A ODVOZ KOM.ODPADU 30 500,00
<br> 6310 2141 příjmy z úroků 100,00
<br> 6310 FINANČNÍ OPERACE 100,00
<br> 6330 4131 převody vlastním fondům hosp.činn.100 000,00
<br> 6330 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 100 000,00
<br> 6399 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend 1 000,00
<br> 6399 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 1 000,00
<br> Příjmy Celkem 4 615 000,00
<br> Schválený ROZPOČET OBCE VOJTANOV NA ROK 2019
<br>
<br> POLOŽKA VÝDAJE Kč
2212 5139 nákup materiálu j.n.0,00
<br> 2212 5169 nákup ost.služeb 30 000,00
<br> 2212 5171 opravy a údržba 100 000,00
<br> 2212 SILNICE 130 000,00
<br> 2321 5021 osobní výdaje 21 500,00
<br> 2321 5139 nájkup mater.j.n.5 000,00
<br> 2321 5169 nákup ost.služeb 9 000,00
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3442078

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojtanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz