« Najít podobné dokumenty

Obec Grešlové Mýto - Svazek obcí při formanské cestě-Oznámení č. 10-2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Grešlové Mýto.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí při formanské cestě-Oznámení č. 10-2019
Svazek obcí při formanské cestě,Pavlice 90,671 56,IČ: 70867623,zastoupený předsedou svazku Ing.Pavlem
<br> Nechvátalem
<br> Oznámení č.10/2019
<br> O zveřejnění dokumentů na úřední desce dle zákona č.250/2000 Sb <.>,zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění
<br> Název dokumentu Schválil odkaz zveřejnění
Datum
<br> schválení,č <.>
usnesení
<br> datum
zveřejnění
<br> Střednědobý
výhled rozpočtu
Svazku obcí při
<br> formanské cestě
(2020–2021)
<br> Výbor
https://www.formanskacesta.cz/uredni-
<br> deska/698-strednedoby-vyhled-rozpoctu-
svazku-obci-pri-formanske-ceste-2020-2021
<br> 19.12.2018 <,>
usnesení č.4
<br> 10.1.2019
<br> Pravidla
rozpočtového
<br> provizoria na rok
2019
<br> Výbor
https://www.formanskacesta.cz/uredni-
<br> deska/697-pravidla-rozpoctoveho-provizoria-
na-rok-2019
<br> 19.12.2018 <,>
usnesení č.3
<br> 10.1.2019
<br> Rozpočtové
opatření č.7
<br> Předseda
https://www.formanskacesta.cz/uredni-
<br> deska/696-rozpoctova-opatreni
12.12.2018 10.1.2019
<br> Návrh rozpočtu
Svazku obcí při
<br> formanské cestě
na rok 2019
<br>
<br> https://www.formanskacesta.cz/uredni-
deska/700-navrh-rozpoctu-svazku-obci-pri-
<br> formanske-ceste-2019
<br>
23.1.2019
<br> Schválený rozpočet
Svazku obcí při
<br> formanské cestě
na rok 2019
<br> Výbor
https://www.formanskacesta.cz/uredni-
<br> deska/706-rozpocet-svazku-obci-pri-formanske-
ceste-na-rok-2019
<br> 3.4.2019
usnesení č.5
<br> 11.4.2019
<br> Rozpočtové
opatření č.1/2019
<br> Předseda
https://www.formanskacesta.cz/uredni-
deska/708-rozpoctove-opatreni-c-1-2019
<br> 12.4.2019 9.5.2019
<br> Návrh závěrečného
účtu Svazku obcí
<br> při formanské
cestě za rok 2018
<br>
https://www.formanskacesta.cz/uredni-
<br> deska/711-navrh-zaverecneho-uctu-svazku-
obci-pri-formanske-ceste-za-rok-2018
<br> 10.6.2019
<br> Závěrečný účet
Svazku obcí při
<br> formanské cestě za
rok 2018
<br> Výbor
https://www.formanskacesta.cz/uredni-
deska/714-zaverecny-ucet-za-rok-2018
<br> 27.6.2019 28.6.2019
<br> Rozpočtov...

Načteno

edesky.cz/d/3442072


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Grešlové Mýto      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz