« Najít podobné dokumenty

Obec Grešlové Mýto - Obecně závazná vyhláška obce Grešlové Mýto č. 2-2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Grešlové Mýto.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Grešlové Mýto č. 2-2019 o místním poplatku ze psů
OBEC Grešlové Mýto Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Obecně závazná vyhláška obce Grešlové Mýto č.2/2019 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto se na svém zasedání dne 28.11.2019 usnesením č.5/7/2019 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> c.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> Obec Grešlové Mýto touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je obecní úřad Grešlové Mýto.1
<br> čl.2 Poplatník a předmět poplatku Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě do 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,misto pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 g 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3 g 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> 4 5 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti ...

Načteno

edesky.cz/d/3442067


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Grešlové Mýto      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz