« Najít podobné dokumenty

Obec Grešlové Mýto - Obecně závazná vyhláška obce Grešlové Mýto č.3-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Grešlové Mýto.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Grešlové Mýto č.3-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OBEC Grešlové Mýto Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Obecně závazná vyhláška obce Grešlové Mýto č.3/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto se na svém zasedání dne 28.11.2019 usnesením č.6/7/2019 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> C <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> č|.1 Úvodní ustanovení Obec Grešlové Mýto touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je obecní úřad Grešlové Mýto.1
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
<br> č|.3 Veřejná prostranství
<br> Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
<br> parc.č.274/2,277,477/4,485/1,485/9,485/10,485/11,479/1,117/3,k.ú.Grešlové Mýto <.>
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 g 4 odst.1 zákona o místních poplatcích 3 5 4 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3)
<br> (4)
<br> (5)
<br> (1)
<br> a)
<br> b)
<br> Čl.4 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 10 dní...

Načteno

edesky.cz/d/3442066

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Grešlové Mýto      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz