« Najít podobné dokumenty

Obec Oucmanice - Veřejná vyhláška, aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oucmanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00_Vyhlaska_Akt_3_ZURPk.pdf [0,14 MB]
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa,8 – 17 hod <.>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
<br> odbor rozvoje
oddělení územního plánování
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 86693/2019
Spisová zn.: SpKrÚ 86690/2019 OR OUP
Vyřizuje: Ing.Zdenka Loumanová
Telefon: 466 026 305
E-mail: zdena.loumanova@pardubickykraj.cz
<br> Datum: 3.12.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení veřejného projednání návrhu
<br> Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor rozvoje,oddělení územního plánování,jako
pořizovatel zásad územního rozvoje ve smyslu ust.§ 7 odst.1,písmeno a) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen stavební zákon),oznamuje
v souladu s ust.§ 42b a § 39 odst.1 stavebního zákona,konání veřejného projednání
návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále XXX XXX Pk)
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.X ZÚR Pk na udržitelný rozvoj území,které se bude
konat
<br> v pátek 17.ledna od 9:30 hodin v sále J.Kašpara <,>
Krajského úřadu Pardubického kraje,Komenského náměstí 120 (přízemí)
<br> Návrh Aktualizace č.3 ZÚR Pk a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.3 ZÚR Pk na udržitelný
rozvoj území je k nahlédnutí na Krajském úřadu Pardubického kraje,odboru rozvoje <,>
oddělení územního plánování a je vystaven na webových stránkách kraje (krajský úřad –
odbor rozvoje – oddělení územního plánování – územní plánování – Aktualizace č.3 Zásad
územního rozvoje Pk) na adrese:
<br> https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk
<br> Aktualizace č.3 ZÚR Pk je pořizovaná zkráceným postupem dle § 42a a § 42b stavebního
zákona a dle § 42 odst.9 stavebního zákona se zpracovává,projednává a následně vydá
v rozsahu měněných částí <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3442065

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oucmanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz