« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - MěÚ Cheb - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 104493/2019 Cheb 27.11.2019
Sp.Zn.: KSÚ 11290/2019
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/4
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje,a.s.<,>
IČ: 264 02 068,Na Vlečce 177,360 01 Otovice,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy
nacházejících se ve „správním obvodu obce s rozšířenou působností Cheb“ pro opakované činnosti spojené s údržbou
a opravami silnic v majetkové správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,příspěvkové organizace <,>
ve smyslu ustanovení § 61 odst.4 zákona o silničním provozu,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR,kterým je dopravní inspektorát PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,ze dne 06.11.2019
pod č.j.: KRPK-84913/ČJ-2019-190206 a pod č.j.: KRPK-86520/ČJ-2019-190206,v návaznosti na ustanovení § 77
odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici II/212 v km cca 29,757 – 48,735; na silnici III/2125 v km cca 1,220 –7,349; na silnici III/2126 v km cca 0,000 –
1,285; na silnici III/2127 v km cca 0,000 – 1,089; na silnici III/2128 v km cca 0,000 – 2,813; na silnici III/21...

Načteno

edesky.cz/d/3442059

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz