« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Příloha č.1 - MěÚ Cheb opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
IMMAQW WWWM
<br> osm-
<br> „W
<br> WA VEN
<br> “\W \“
<br> (mrmcni 5.0 In) "A“
<br> *N
<br> min.5.5
<br> "\W- “Wl-
<br> „A
<br> V')
<br> »mč—r-fc-JFJ-
<br> Schéma BH
<br> Standardní pracovní místo na pozomnl komunikaci s malým dopravnimzntižonim <.>
<br> příčná uzávěra iedno-shannými směrovaclmi deskami odstup podélně 1-2m
<br> pl'íčně 0,6 - 1 m
<br> podélná uzávěra oboustrannůni směmvacllrú deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacřmi deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 m příčně 0,6 - 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> 1) užili do ravních značek a dopravn ch zařízen! v případě souběžných parkovacich pruhů.chodníků afnsba stezek pro :: kfisfy podla schémata/16 8/20
<br> 62
<br> vzdálenosti v metrech 5,3%? gi" ffi; -.!,y
<br> 4.: „mu! MFH Hm UMD CHEB
<br> odbor “mhd
<br> n :nwruíhopoundf
<br> „wr-! M27
<br> TPSBIZD15
<br> ffi <,>
<br> ;“-
<br> „az „„.: Á
<br> mdMWMMWmQWMMMEkaU dokumw <.>
<br> & |
<br>.| ' s | ? 4 ! FE? | *? | 2 4 | GÁ'T'GÉF) |
<br> uCN— )? 43/3fcij- ?LW
<br>,íř
<br> 1)
<br> ÁÉUSQ—C
<br> 50-70
<br> Schéma Bla
<br> Standardní pracovni misto Zúženljlzdního pruhu <.>
<br> podélná uzávěra obausirannými směrovaclmideskaml odstuprnax.1Um
<br> přímá uzávěra )adno-stramými směrovacimideskami odstup podélně 1-2m
<br> prime (LS-1m výstrahá světa typu 1 na každé směrovací desce
<br> 1) užit! dopravních značek & dopravním zařizení v případě souběžných parkovacích pruhů.chodníků Bimbo stezek pm cyklíslypodfe schémat 5/1.? ažB/ZO
<br> výskamésvěllo typu 1
<br> nebo značka umístěna na nuoresoenčnim žlutozeleném podkladu.v pmiisměn.: shodné
<br> vzdálen-msi v metrech
<br> TF 65 I' 2015
<br> MWMnmm 1334 vytvořen v '
<br> 'eodobe reka.ren'inv ' " ' ;!
<br> &“
<br> *N
<br> * \
<br> aš
<br> _ + mm;.TS min.2.75
<br> _.*N? „N <.>
<br> „\\Wl
<br> 6- “ A ČC-n' 5)
<br> uaPu-9ao
<br> "“"-_— 203.0
<br> 50-70
<br> Schéma BM
<br> Standardní pracovní místo.Práce v jízdním pmhu.Dva pomocnéjízdni pruhy <.>
<br> 5 ! č.p...

Načteno

edesky.cz/d/3442058

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz