« Najít podobné dokumenty

Obec Červené Poříčí - Pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Červené Poříčí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka veřej.zasedání OZ.doc
Obec Červené Poříčí
Obecní úřad Červené Poříčí
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva Obce Červené Poříčí
<br> Obecní úřad Červené Poříčí v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Červené Poříčí,svolaného starostou obce Červené Poříčí v souladu s § 91.odst.1 zákona o obcích,v platném znění <.>
Místo konání:
restaurace Česká koruna,Červené Poříčí čp.8
<br> Doba konání:
<br> 12.12.2019 od 18.00 hod <.>
Navržený program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Ověření zápisu ze dne 19.9.2019
3.Kontrola plnění usnesení
4.Rozpočtové opatření č.5 na rok 2019
5.Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled na 2020-2024
<br> 6.Úpravy platových zařazení u p.Koláře a pí.Malátové
<br> 7.Akce Vodní zdroj
8.Záležitosti organizační povahy
9.Diskuse
<br> 10.Závěr
<br> XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce Červené Poříčí
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 3.12.<.> 2019
Sejmuto z úřadní desky a elektronické úřední desky: 13.12.2019

Načteno

edesky.cz/d/3442055

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Červené Poříčí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz