« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoká Libyně - Návrh rozpočtu 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká Libyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2020.xls (47.5 kB)
Rozpočet_VL_2017
Návrh rozpočtu na rok 2020 - obec Vysoká Libyně
<br>
Příjmy Rozpočet 2019 Rozpočet 2020
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 670,000.00 Kč 677500.00
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX,XXX.XX Kč 20000.00
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.75,000.00 Kč 80000.00
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600,000.00 Kč 600000.00
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 97,000.00 Kč 150000.00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1,200,000.00 Kč 1300000.00
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 137,000.00 Kč 180000.00
0000 1341 Poplatek ze psů 5,000.00 Kč 5000.00
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.1,000.00 Kč 1000.00
0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 11,000.00 Kč 15000.00
0000 1361 Správní poplatky 1,000.00 Kč 1000.00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300,000.00 Kč 300000.00
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54,000.00 Kč 60000.00
0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 0.00 Kč 0.00
1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků - prodej dřeva 150,000.00 Kč 150000.00
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1,000.00 Kč 1000.00
1031 Pěstební činnost 151,000.00 Kč 151,000.00 Kč
2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 220,000.00 Kč 220000.00
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 220,000.00 Kč 220,000.00 Kč
3319 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.14,000.00 Kč 14000.00
3319 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1,000.00 Kč 1000.00
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10,000.00 Kč 10000.00
3319 Ost.záležitosti kultury 25,000.00 Kč 25,000.00 Kč
3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 17,000.00 Kč 20000.00
3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 93,900.00 Kč 120000.00
3612 Bytové hospodářství 110,900.00 Kč 140,000.00 Kč
3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 15,000.00 Kč 15000.00
3613 Nebytové hospodářství 15,000.00 Kč 15,000.00 Kč
3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1,000.00 Kč 1000.00
3632 Pohřebnictví 1,000.00 Kč 1,000.00 Kč
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.1,000.00 Kč 1000.00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25,000.00 Kč 25000.00
3639...

Načteno

edesky.cz/d/3442049

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoká Libyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz