« Najít podobné dokumenty

Obec Zubrnice - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zubrnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 — 2024 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2020,kterými jsou:
<br> a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky <,>
<br> b)“ zefektivnění vzdělávacího systému <,>
<br> 0) regionální zdravotnictví <,>
<br> d) dopravní obslužnost,dopravní infrastruktura <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 je navržen jako schodkový v objemu 20 843 mil.Kč:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje 20 843 Saldo: -865
<br> Prostřed minu ' let ' ' rámec 2016 - 2023 Úvěr 2017 - 2021 S látka lsti úvěru 2011 -2014
<br> S i ' úvěrového rámce 2016 - 2023 S tka návratné finanční moci 2013
<br> 96
<br> 553
<br> -80
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Kapitálový rozpočet (2 488 mil.Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 999 mil.Kč) <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2020 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období EU 2014+ (1 225 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (1 182 mil.Kč).Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 12 % celkových výdajů,což odpovídá roku 2019.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 655 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 286 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 231 mil.Kč má charakter oprav a 55 mil.Kč jsou stavební investice <.>
<br> Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 93 % celkových výdajů,což je o 4 % ...

Načteno

edesky.cz/d/3442047

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zubrnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz