« Najít podobné dokumenty

Obec Skršín - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skršín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
MmM Z_ODKPAT_046
<br> MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Radniční 1/2,434 69 Most
<br> ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ Oddělení registrací,dopravy a komunikací
<br> NAŠE ZN.: OSČ/129018/2019/PP
<br> Č.j.: MmW130442/2019/OSC/PP vvŘrsz; Ing.XXXX XXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> IP TEL.: 474 771 225
<br> FAX: 476 702 841
<br> E-MAIL: Petr.Plachy©mesto—most.cz
<br> MOST DNE: 2.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLASKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Magistrát města Mostu,odbor správních činnosti,jako příslušný orgán Státní správy ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),podle š 77 odst.1 písm.c) zákona a v souladu s ustanovením 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správníř' “) zveřejňuje záměr stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,spočívající v
<br> osazení nového dopravního zařízení: v přesné specifikaci a umístění dle vložené a orazítkované výkresové dokumentace v místě: místní komunikace v obci Skršín,Dobrčice z důvodu: zpevnění manipulační plochy termín: v rámci realizace záměru
<br> V souladu s & 172 odst.4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat knávrhu opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce <.>
<br> Výrobu a osazení navrhovaného dopravního značení bude zajišťovat na své vlastní náklady investor,v dohodě s majetkovým správcem pozemní komunikace.Osazení bude provedeno až po nabytí účinnosti navrhovaného Opatření obecné povahy <.>
<br> Místní úprava provozu bude provedena dle předloženého návrhu,který je nedílnou součástí vydaného stanovení.Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.Práce budou provedeny odbornou firmou <....

Načteno

edesky.cz/d/3442044

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skršín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz