« Najít podobné dokumenty

Obec Skršín - Veřejná vyhláška - OOP - Ministerstvo obrany - radiolokátor Hrušovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skršín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - Ministerstvo obrany - radiolokátor Hrušovany
©
<br> Ministerstvo obrany — sekce dozoru a kontroly odbor státního dozoru oddělení státního dozoru Litoměřice
<br> pracoviště stavebního úřadu Generála Píky 1,Praha 6,PSČ 160 00,datová schránka x2d4xnx
<br> Váš dopis čj.MO 23827/2019-3031
<br> Ze dne 21.1.2019
<br> Naše čj.MO 109888/2019-1216 Sp.zn.SpMO 11918-2612019—1216 Vyřizuje Ing.XXXXX XXXXXXXX Telefon XXX XXX XXX
<br> Mobil XXX XXX XXX
<br> E-mail janousekpl©army.cz Datum
<br> _ VEŘEJPIÁ VYHLÁŠKA NAVRH OPATRENÍ OBECNE POVAHY
<br> Ministerstvo obrany (dále jen „úřad“) podle 5 37 odst.1 ve spojení sustanovením & 43 zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“) zřizuje ochranná pásma leteckých pozemních zařízení - radiolokátoru Hrušovany <.>
<br> Překážky,které zasahují do ochranného pásma radiolokačm'ho zařízení a vznikly před účinností tohoto opatření,nebudou tímto opatřením dotčeny <.>
<br> Specifikace leteckého pozemního zařízení:
<br> Legislativní statut: Radiolokátor Hrušovany Nadmořská spodní hrany antény primárního radaru: 316,78 m pr
<br> Kraj: Ústecký (02042)
<br> Obec: Hrušovany (563072) Katastrální území: Lažany u Chomutova (648787) Parcelní číslo: 407/12
<br> Souřadnice točne' osy radaru:
<br> Souřadnicový systém
<br> WGss4 (G873) S-J TSK
<br> B L Y X
<br> 500 23“ 39,10" 130 30,10,25" 802 793,84 999 916,79
<br> Seznam použitých zkratek:
<br> OP - ochranné pásmo
<br> LPZ - letecké pozemní zařízení
<br> AIP - letecká informační příručka
<br> rn pr - metrů,výškový systém Baltský po vyrovnání
<br> ORP - obec s rozšířenou působností
<br> VGHMÚř - Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
<br> Podle ustanovení & 171 a následující,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řá “),vydává úřad návrh na opatření obecné povahy (dále jen „návrh“),kterým se stanoví:
<br> Článek 1.„ Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) za...

Načteno

edesky.cz/d/3442043

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skršín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz