« Najít podobné dokumenty

Obec Třebom - písemnost Strompl Jakub

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebom.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

písemnost strompl.pdf (190.02 kB)
Výzva a poučení: Podací pošta.„.7.<.> 4.-7,v.<.> 02.GP“ &' 3m Podací číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> R 510562- ] 38-7-2-SU Adresát _ Jakub Strómpl Třebom 3 747 25 Třebom
<br> Sond,který zásilku (písemngmgmmmě víič),_ _ 746 77 Opava "“m'fana Plsemnost 38 c 1537501922021 - žaloba <,>
<br> \? 69051' vz 7305! L 16/13 Protože jste nebyl při doďšvéňtzáémdý čpjsemnostj ) soudu zastižen a ro žezásílku( (písemnost) )soudu neby o možné odevzdatani osobě která by byte dne.<.>.Uloženou zásilku (písemnost) s: můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne,kdy byla uložena.Vezměte si s sebou občanský průkaz nebojiný doklad totožnosti <.>
<br> V případě,že SI uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne,kdy byla připravena k vyzvednutí,považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.Po uplynutí této ll'íůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky,ledaže soud vhození písemnosti do schránky vyloučil.Není-lí takové schránky,písemnost se vrátí soudu a soud o XXX vyvěsí na úřední desčesoudu sdělení <.>
<br> ÉI Protože jste písemnost soudu odepřel přijmout/odmítl poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému doručení písemnosti,považuje se písemnost za doručenou dnem,kdy přijetí písemnosti bylo odepřena/kdy součinnost byla odmítnuta <.>
<br> Jméno::příýeýručovatelg.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Datum.23/ 7771
<br> Podpis doručovatele

Načteno

edesky.cz/d/3442041

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Třebom
15. 07. 2020
07. 07. 2020
03. 07. 2020
29. 06. 2020
10. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Třebom      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz