« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Rozpočtové opatření č. 7/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 7/2019
ob.<.> -:: Nařžovioe.učo 0024 2332 KEo4 1.0.1 uanoe
<br> Reznočtove Zmenv 3 důvodovou zprávou
<br> Zmena závazných ukazatelů
<br> Příj mv Pa! Po: org-1 org.? Původní Změna Po změně Název 0000 xm Joo-oa Joma-oc 11 033 30000 -9 343,00 11 035 313.00 Bez paragrafu Při'mv celkem 11 003 30000 3343.00 11 055 313,00 ____—_—__-—L—————_ __ % výe aje Par Po.I en.-go org? Pů vodní mračna Po změně Nazev 3313 xm mm: 334141434 30 000.00 3 000.00 za 000,00 Detalnízáležitoeii kuftury 3e1z xm na:—o: max eee 000.00 15 000,00 z00 000.00 emove hospodaření 3?23 W XXX XXX XXX XXX.XX XXX XXX,XX XXX XXX.00 Sběr a svoz komunálních odpadů 611? W max W 29 000,00 -9 343.00 19 151130 volby do Evropského parFamentu 0131 mx nooo: max:-cx 1 335 300,00 30 000.00 1 333 300,00 Činnost místní správy výdaj-u celkem 3 133 30000 134 153,00 3 323 45100
<br> —-———'————'-——————————,<.> ——————_—J————_
<br> Financování
<br> Par Po! 0:91 org.? Původní Změna Perm-ené Nazev 0000 3143x max mm -3e 30000 134 000,00 153 30000 Financování Financování ceikem -35 300,00 194 000.00 15? 100.00
<br> Důvodova zpráva k rozpočtovému opatření &.?
<br> v souladu 3 uatanovenim & 16 zákona EREUIÉDDD 50.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opalfenř v případě zmen roZpočEovveh proetřeoků na závazných ukazatelích (např,zmena objemu nebo přesunv mezi ukazateli) <.>
<br> “chváleno usnesením: 4312013 Na zasedání dne:/131012015
<br> Zpracoval: Švagrova Hana dne: 29012019

Načteno

edesky.cz/d/3441727

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz