« Najít podobné dokumenty

Město Lanškroun - Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lanškroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2020.pdf
PŘÍJMY v Kč
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 160 441 000
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 22 929 316
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 17 000 000
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 114 779 551
<br> Příjmy celkem 315 149 867
<br> Zapojení úvěru 10 667 239
<br> Zdroje financování celkem 325 817 106
<br> VÝDAJE v Kč
<br> z toho Třída 5 -
<br> běžné výdaje
<br> z toho Třída 6 -
<br> kapitálové výdaje
<br> Kancelář starosty a tajemníka 19 450 000 17 564 592 1 885 408
<br> Městská policie 9 765 510 9 380 510 385 000
<br> Odbor správních agend a OŽÚ 335 000 335 000
<br> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 063 000 8 063 000
<br> Finanční odbor - oddělení finanční 2 192 600 2 192 600
<br> Finanční odbor - oddělení školství a kultury 35 240 000 34 440 000 800 000
<br> Odbor investic - záležitosti majetku 14 672 500 14 172 500 500 000
<br> Odbor investic a majetku 111 755 000 12 730 000 99 025 000
<br> Oddělení právní a přestupků 1 800 000 1 800 000 0
<br> Odbor stavební úřad 310 000 310 000 0
<br> Odbor životního prostředí 20 842 000 20 842 000 0
<br> Obecní živnostenský úřad 0 0 0
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 7 450 000 7 450 000 0
<br> Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti 1 191 000 1 191 000 0
<br> Tajemník 45 590 995 45 590 995 0
<br> Výdaje celkem 278 657 605 176 062 197 102 595 408
<br> Financování - potřeby
<br> Splátka úvěru na investice 8 421 060
<br> Financování - potřeby celkem 8 421 060
<br> Celkové rozpočtové potřeby 287 078 665
<br> Rezerva 38 738 441
<br> 325 817 106
<br> Příloha č.1 - rozpočet příjmů města Lanškroun na rok 2020
<br> Příloha č.2 - rozpočet výdajů kanceláře starosty a tajemníka
<br> Příloha č.3 - rozpočet výdajů městské policie
<br> Příloha č.4 - rozpočet výdajů odboru správních agend a obecní živnostenský úřad
<br> Příloha č.5 - rozpočet výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví
<br> Příloha č.6 - rozpočet výdajů odboru finančního - oddělení finanční
<br> Příloha č.7 - rozpočet výdajů odboru finančního - oddělení š...

Načteno

edesky.cz/d/3441405

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lanškroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz