« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Svazek obcí Přibyslavska - návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOP rozpočet 2020-1
List1
SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA
IČ 70951730
Návrh rozpočtu r.2020 a skutečnost r.2019
<br> předpokládaný zůstatek k 31.12.2019 615,000.00
PŘÍJMY 2020 2019
paragraf položka Kč Kč
<br> členské příspěvky od obcí 4121 14,383.00 42,723.00
<br>
úrok z účtu 6310 2141 100.00 100.00
<br> PŘÍJMY CELKEM 14,483.00 42,823.00
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
paragraf položka Kč Kč
<br> ostatní osobní náklady 3639 5021 5,000.00 5,000.00
<br> materiál 3639 5139 1,000.00 1,000.00
služby pošt 3639 5161 1,000.00 1,000.00
služby zpracování dat 3639 5168 6,000.00 6,019.00
nákup služeb 3639 5169 2,000.00 5,000.00
programové vybavení 3639 5172 0.00 4,840.00
pohoštění 3639 5175 3,000.00 5,000.00
<br> služby peněžních ústavů 6310 5163 5,000.00 5,000.00
<br>
VÝDAJE CELKEM 23,000.00 32,859.00
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ položka
<br> změna stavu krát.prostředků na bank.účtech 8115 8,517.00 9,964.00
<br>
DATUM VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE:
DATUM SEJMUTÍ Z ÚŘEDNÍ DESKY:
SOP rozpočet 2020
List1
SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA
IČ 70951730
Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> předpokládaný zůstatek k 31.12.2019 615,000.00
PŘÍJMY
paragraf položka Kč
<br> členské příspěvky od obcí 4121 14,383.00
<br>
úrok z účtu 6310 2141 100.00
<br> PŘÍJMY CELKEM 14,483.00
<br>
<br> VÝDAJE
paragraf položka Kč
<br> ostatní osobní náklady 3639 5021 5,000.00
<br> materiál 3639 5139 1,000.00
služby pošt 3639 5161 1,000.00
služby zpracování dat 3639 5168 6,000.00
nákup služeb 3639 5169 2,000.00
pohoštění 3639 5175 3,000.00
<br> služby peněžních ústavů 6310 5163 5,000.00
<br> VÝDAJE CELKEM 23,000.00
<br>
FINANCOVÁNÍ položka
<br> změna stavu krát.prostředků na bank.účtech 8115 8,517.00
<br> DATUM VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE:
DATUM SEJMUTÍ Z ÚŘEDNÍ DESKY:

Načteno

edesky.cz/d/3440765

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz