« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 19.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 19.12.2019
ZZO 19.11.2019
<br> [1]
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 19.11.2019 od 20.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Boháňka
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,Jan
<br> Toth,Bc.Veronika Exnerová,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Přítomno: X z X
Omluveni:
<br> Neomluveni:
<br> Zapisovatel: M.Korbel
Ověřovatelé: XXX XXXX,XXXXX XXXXXXX
Hosté:
<br> Program:
<br> X.Seznámení se zápisem z předchozího ZZO
2.Návrh nákupu dodávky pro komunální služby obce
3.Seznámení s dokončením převodu pozemku „obecní cesta Skála“
4.Výstavba budovy – zázemí a sklad pro komunální techniku u budovy OÚ
5.Návrh realizace nového vrtu Votuz pro zásobování vodou <.>
6.Seznámení s rozpočtovým opatřením č.5/ 2019
7.Žádost ZŠ Cerekvice o finanční příspěvek
8.Zřízení příjezdové cesty v místě plánované výstavby Votuz
9.Výstavba WC a šatny v patře KD kvůli plánovanému využití tělocvična atp <.>
10.Nákup podlahových krytin a žíněnky do „severní místnosti patro KD“
11.Návrh zřízení apartmánu v patře KD
12.Projednání rekonstrukce střechy na budově OÚ č.p.27
13.Nutná oprava veřejného osvětlení – nákup světel atp <.>
14.Ostatní/ různé
15.Diskuze
16.Návrh usnesení
<br> Starosta seznámil přítomné se zápisem z předchozího zasedání.K uvedenému
nebyly připomínky <.>
<br> Zastupitelé berou na vědomí
<br>
<br> ZZO 19.11.2019
<br> [2]
<br> 1) ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky
ani doplnění.ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele
zápisu všemi hlasy přítomných <.>
<br> Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9,tj.100%
<br> 2) Návrh nákupu dodávky pro komunální služby obce <.>
Starosta představil návrh zakoupit osobní vozidlo pro komunální služby
v obci.Údržba katastru obce se rozkládá na poměrně rozlehlém území a
není již možné k tomuto využívat soukromá vozidla zaměstnanců <.>
Z tohoto důvodu je navrhováno zajistit poptávky a nákup vhodného
vozidla pro potřeby obce.Jednáním zastupitelů byl vyb...

Načteno

edesky.cz/d/3440673

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz