« Najít podobné dokumenty

Obec Zlatá Olešnice -  Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zlatá Olešnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument
Pozvánka na 6.veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice,které se koná v pondělí 9.12.2019 od 18,00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Zlatá Olešnice <.>
<br> Program:
<br> Zahájení.Schválení programu,jmenování zapisovatele a ověřovatelů.Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice pro rok 2020.5.Změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30.11.2019.6.Změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 31.12.2019.Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice pro rok 2020.Žádost 0 navýšení provozní zálohy školní jídelny.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019.Usnesení o změně rozpočtu obce Zlatá Olešnice pro konec roku 2019.<.> Pronájem obecních pozemků p.p.č.845/1,845/2 a 853 v k.ú.Vysoké nad Jizerou <.>
<br> FOPONPSFřPNH
<br> |_; O
<br> p—l g_n
<br>.Žádost o odkoupení pozemků p.p.č.630,628,629 k.ú.Lhotka u Zlaté Olešnice.<.> Žádost o odkoupení pozemků p.p.č.323,část pozemku p.p.č 322 a p.p.č.1564 k.ú.Zlatá Olešnice Navarovská <.>
<br> |_l N
<br> v
<br> 13.Žádost o odkoupení pozemku p.p.c.1595/3 k.ú.Zlatá Olešnice Semilská.14.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu stavby č.IP-12—4009710/VB/2,akce „JN,Zlatá Olešnice,p.č.39_svod,kNN,SS".15.Zpráva o projektech.a)Dotace pro výjezdovou jednotku.<.> Rekonstrukce hasičárny.Přístavba garáže b)Revitalizace areálu RD A.Staška.c)Vodní zdroje.d)Rekonstrukce kostela.e)Rekonstru kce sokolovny Lhotka <.>
<br> 16.Různé: a)Ku|tura.b)Sport <.>
<br> 17.Diskuze.18.Usnesení.19.Závěr <.>
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno: 2.12.2019 Vyvěšeno elektronicky: 2.12.2019 Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3439831

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zlatá Olešnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz