« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Návrh rozpočtu Obce Bečváry na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz FIN 2-12
oddíl I./ 1
0000 741 000,00 652 170,004112 782 600,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 88,01 83,33
<br> 0000 0,00 53 990,004111 53 990,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 100,00
<br> 0000 49 000,00 49 075,002420 49 000,00Splátky půjč.p od obec.prosp.a pod.s.100,15 100,15
<br> 0000 1 900 000,00 1 535 752,651511 1 900 000,00Daň z nemovitých věcí 80,83 80,83
<br> 0000 52 000,00 63 187,801381 64 000,00Daň z hazardních her 121,52 98,73
<br> 0000 18 000,00 13 020,001361 18 000,00Správní poplatky 72,33 72,33
<br> 0000 13 000,00 12 150,001341 13 000,00Poplatek ze psů 93,46 93,46
<br> 0000 700 000,00 702 532,001340 700 000,00Poplatek za provoz systému KO 100,36 100,36
<br> 0000 0,00 56 174,101334 57 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 98,55
<br> 0000 7 154 000,00 5 732 619,761211 7 154 000,00Daň z přidané hodnoty 80,13 80,13
<br> 0000 250 000,00 705 090,001122 705 090,00Daň z příjmů práv.osob za obce 282,04 100,00
<br> 0000 2 982 000,00 2 637 015,311121 2 982 000,00Daň z příjmů práv.osob 88,43 88,43
<br> 0000 300 000,00 288 172,711113 300 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 96,06 96,06
<br> 0000 75 000,00 66 401,101112 75 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 88,53 88,53
<br> 0000 3 806 000,00 3 111 502,071111 3 806 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 81,75 81,75
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2019 10 00235245
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2019
<br> Obec Bečváry,Bečváry
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3639 250 000,00 281 918,002131 282 000,00Příjmy z pronájmu pozemků 112,77 99,97
<br> 3639 Komunál...
Návrh rozpočtu
List1
Návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Bečváry IČO235245
Příjmy závazné ukazatele v tis.Kč
ses.pol.P ř í j m y Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 10/2019 Návrh rozpočtu 2020
11.12.15.Daňové příjmy 16467 16922 16650
13.Daně a poplatky z vybran.činností a služeb 783 852 900
21.23.24.Nedaňové příjmy 1099 1034.3 1010
31.32.Kapitálové příjmy 600 2592.7 1000
41.42.Dotace 3116 4204.7 782
Příjmy celkem 22065 25605.7 20342
8115 Financování 6100 6100 11000
Prostředky k použití celkem 28165 31705.7 31342
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výdaje závazné ukazatele v tis.Kč
odd.V ý d a j e Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 10/2019 Návrh rozpočtu 2020
10.Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 20 20 20
22.Doprava 7875 7867 4700
kapitálové výdaje - projekty 0 0 250
23.Vodní hospodářství 8000 8000 9000
kapitálové výdaje - projekty 0 0 7200
31.Vzdělávání - MŠ a ZŠ 770 1824.8 770
33.Kultura,církve,sdělovací prostředky 330 327.8 442
34.Tělovýchova a zájmová činnnost 900 918 900
35.Zdravotnictví 100 156 100
36.Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 2500 4520.8 4100
kapitálové výdaje - projekty 0 0 2100
37.Ochrana životního prostředí 1500 1521 1700
39.Ostatní činnosti souvis.se službami obyv.0 1 0
52.Civilní připravenost na krizové stavy 30 30 30
55.Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 200 200 1300
61.Zastupitelské orgány a volby 1000 1119.9 1300
61.Regionální a místní správa 4660 4456.7 6700
kapitálové výdaje 0 0 4200
63.Finanční operace 280 742 280
Celkem 28165 31705.7 31342
<br>
vyvěšeno: 1.12.2019 sejmuto:
<br>
<br> List2
<br>
List3
Soubor ke stáhnutí: Návrh rozpočtu 2019.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 114.55 kB
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 Obec Bečváry,se sídlem,Bečváry
<br> 161,281 43 Bečváry,IČO235245
<br> Rozpočet obce je finanční plán,jímž se řídí její hospodaření.Je sestavován na období jednoho
<br> kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled,dále na základě údajů z rozpisu státního
<br> rozpočtu na příslušný XXX a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty,k nimž má obec finanční vztah <.>
<br> Propočet je založen na vyhlášce 219/2019 Sb <.>,ve které Ministerstvo financí stanoví procentní podíl
<br> jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů <.>
<br> Tato vyhláška nabyla účinnosti 1.9.2019.Odhad celostátního hrubého výnosu daně z přidané
<br> hodnoty a daní z příjmů na rok 2020 byla použita daňová predikace Ministerstva financí ze srpna
<br> 2019.Uvedené objemy jsou pouze odhady a skutečnost bude záviset na reálné výši inkasa
<br> vybraných daní v daném roce <.>
<br> Návrh rozpočtu obce Bečváry na rok 2020 je sestaven jako schodkový:
<br> Rozpočtované výdaje jsou kryty z uspořených prostředků z minulých let <.>
<br> Celkové příjmy: 20.342 tis.Kč
<br> Celkové výdaje: 31.342 tis.Kč
<br> Financování: 11.000 tis.Kč (uspořené prostředky z minulých let)
<br> Příspěvky neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce :
<br> příspěvek TJ SK Bečváry 300.000,-Kč,příspěvek SDH Červený Hrádek 20.000,-Kč <.>
<br> Byla provedena předběžná finanční kontrola.V průběhu roku budou změny rozpočtu prováděny
<br> prostřednictvím rozpočtových opatření.V případě vyšších investičních výdajů XXXX do rozpočtu obce
<br> zapojen další přebytek hospodaření z minulých let.Přílohou návrhu rozpočtu jsou informace o
<br> rozpočtu předcházejícího roku 2019 a očekávaném plnění k 31.10.2019,které jsou vyvěšeny na
<br> elektronické úřední desce a k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Bečváry.Návrh rozpočtu-
<br> závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových
<br> pravidlech ve znění pozdějších ...

Načteno

edesky.cz/d/3439386

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz