« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020
Základní škola a Mateřská škola Bečváry,okres Kolín,příspěvková organizace
<br> Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů školy na rok 2019
<br> vemoulágs
<br> A MATEŘSKA KBLA
<br> Neinvestiční výdaje Schválený roZpočet Upravený rozpočet Návrh rozpočtu 2019 2019 2020 Spotřeba materiálu — kancelářské potřeby 20 000| 30 000 30 000 Spotřeba materiálu — úklidové prostředky 20 000| 30 000 25 000 Spotřeba materiálu—ostatni materiál 25 000| 25 000 30 000 Spotřeba materiálu — tiskoviny I 800| 1 800 l 800 Spotřeba materiálu -- učební pomůcky,hračky 30 000| 30 000 30 000 Spotřeba materiálu - na údržbu 14 000| 14 000 14 000 Spotřeba materiálu — pro školní jídelnu 10 000| 10 000 10 000 Spotřeba materiálu — hmotný drobný majetek 80 000| 60 000 80 000 Spotřeba elektřiny 90 000| 106 000 100 000| Spotřeba plynu 115 000| 115 000 105 000 Opravy a údržováni 72 zoo| 53 000 50 000 Cestovné 1 mol 1 200 2 000 Ostatní služby — poštovné 2000 2000 3000 Ostatní služby — účetnictví,mzdy 85 200 85 200 85 200 Ostatní služby—telefon,internet ] 000| ] 000 l 400 Ostatní služby _ revize lo 000| 10 000 10 000.Ostatní služby — vodné,stočné 27 000| 27 000 27 000| Ostatní služby - ostatní 110 000| 110 000 110 000 Ostatní služby _- plavání 16 000| 16 000 16 000- Mzdové náklady OPPP (dohody) 0 3 200 0 Jiné ostatní náklady — pojištění 27 100| 27 100 27 100 Poplatky banka,poplatky,kolky 12 500' 12 500 12 500l celkem bez potravin,školného 770 000 770 000 770 000 Spotřeba materiálu — ze školného 76 000 76 000 76 000 Spotřeba materiálu — potraviny 390 000 390 000 390 000 Spotřeba materiálu —- z rezervního fondu 10 000 10 000 10 000 Spotřeba materiálu — z darů 10 000 10 000| 10 000| Náklady celkem — škola 1 256 000 1 256 000 l 256 000 Výnosy 2019 2019 2020 Dotace na provoz od Obce Bečváry 770 000 770 000| 770 000 Čerpání Rezerv.fondu — ze zlepš.výsledku hospod.10 000 10 000| 10 000 Čerpání Rezerv.fondu - sponzdary 10 000 10 000| 10 0001 Celkem 790 000 790 000 790 000 Výběr stravného z hlavní činnosti 390 000 390 ...

Načteno

edesky.cz/d/3439380


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz