« Najít podobné dokumenty

Městys Litenčice - Návrh rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Litenčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2020 - mikroregion.pdf (350.85 kB)
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Mikroregion "Morkovsko" KEO-W 1.11.328 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020 29.11.2019
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 4121 XXXX Neinvestiční přijaté transfery od obcí 509 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500 000,00
<br> 3900 XXXX XXXX Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 209 000,00
<br> 6409 XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 219 000,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Mikroregion "Morkovsko" KEO-W 1.11.328 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020 29.11.2019
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 1 530 000,00
<br> 3900 XXXX XXXX Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 400 000,00
<br> 6409 XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 289 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 2 219 000,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 3 / 3
<br> Mikroregion "Morkovsko" KEO-W 1.11.328 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020 29.11.2019
<br> REKAPITULACE
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> 2 219 000,00
<br> 2 219 000,00

Načteno

edesky.cz/d/3438524


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Litenčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz