« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení z jednání Rady města ze dne 25.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 25.11.2019
<br>
<br>
Usnesení č.239/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e program svého jednání:
<br> 1) Schválení programu
2) Kontrola usnesení z rady dne 11.11.2019
3) Schválení veřejného pohřebiště
4) Smlouvy
5) Rozpočtové opatření
6) Návrh rozpočtu
7) Dodatek č.1/2020 – RUMPOLD 01 – Vodňany
8) Prodej části pozemku KN par.č.15/5 v k.ú.Útěšov – zveřejnění záměru
9) Odměny ZŠ a MŠ Bavorov
<br> 10) PREVENT - příspěvek
11) Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Bavorov – finanční příspěvek na r.XXXX
XX) Odměny zaměstnancům MěÚ Bavorov
13) MUDr.XXXXXXXXXXX XXXXXX – dětská lékařka – finanční příspěvek na rok XXXX
14) Zpráva o daňové kontrole
15) Změna přílohy č.4 ke Statutu sociální fondu Města Bavorov
16) Termín a program zasedání zastupitelstva
17) Přírodní park „Svobodné Hory“
18) Vyřazené knihy v MěK Bavorov
19) Veřejný rozhlas
20) KD Bavorov
21) Návrh ceny pro vodné a stočné rok 2020 Bavorov
22) Různé
<br>
<br> Usnesení č.240/2019
<br> Rada města s ch v a l u j e a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),na základě § 16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb.<,>
<br> o pohřebnictví „Řád veřejného pohřebiště“ <.>
<br>
<br> Usnesení č.241/2019
<br> Rada města s ch v a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
<br> nízkého napětí č.smlouvy 9552059551 s E.ON Distribuce Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera
<br> 2151/6,370 01 České Budějovice 7.Předmětem smlouvy je dodávka elektřiny na odběrné
<br> místo: Náměstí Míru 12,387 7 3 Bavorov,v produktové řadě StandardPower a XXXX
<br> za dodávku elektřiny je stanovena Ceníkem StandardPower,platným a účinným v období
<br> dodávky <.>
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy <.>
<br>
<br> Usnesení č.242/2019
<br> Rada města s ch v a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č.smlouvy
<br> 9552060069 s E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice 7 <.>
<br> Předmětem smlouvy je dodávka plynu na ...
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 25.11.2019
<br>
<br>
Usnesení č.239/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e program svého jednání:
<br> 1) Schválení programu
2) Kontrola usnesení z rady dne 11.11.2019
3) Schválení veřejného pohřebiště
4) Smlouvy
5) Rozpočtové opatření
6) Návrh rozpočtu
7) Dodatek č.1/2020 – RUMPOLD 01 – Vodňany
8) Prodej části pozemku KN par.č.15/5 v k.ú.Útěšov – zveřejnění záměru
9) Odměny ZŠ a MŠ Bavorov
<br> 10) PREVENT - příspěvek
11) Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Bavorov – finanční příspěvek na r.XXXX
XX) Odměny zaměstnancům MěÚ Bavorov
13) MUDr.XXXXXXXXXXX XXXXXX – dětská lékařka – finanční příspěvek na rok XXXX
14) Zpráva o daňové kontrole
15) Změna přílohy č.4 ke Statutu sociální fondu Města Bavorov
16) Termín a program zasedání zastupitelstva
17) Přírodní park „Svobodné Hory“
18) Vyřazené knihy v MěK Bavorov
19) Veřejný rozhlas
20) KD Bavorov
21) Návrh ceny pro vodné a stočné rok 2020 Bavorov
22) Různé
<br>
<br> Usnesení č.240/2019
<br> Rada města s ch v a l u j e a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),na základě § 16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb.<,>
<br> o pohřebnictví „Řád veřejného pohřebiště“ <.>
<br>
<br> Usnesení č.241/2019
<br> Rada města s ch v a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
<br> nízkého napětí č.smlouvy 9552059551 s E.ON Distribuce Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera
<br> 2151/6,370 01 České Budějovice 7.Předmětem smlouvy je dodávka elektřiny na odběrné
<br> místo: Náměstí Míru 12,387 7 3 Bavorov,v produktové řadě StandardPower a XXXX
<br> za dodávku elektřiny je stanovena Ceníkem StandardPower,platným a účinným v období
<br> dodávky <.>
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy <.>
<br>
<br> Usnesení č.242/2019
<br> Rada města s ch v a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č.smlouvy
<br> 9552060069 s E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice 7 <.>
<br> Předmětem smlouvy je dodávka plynu na ...

Načteno

edesky.cz/d/3438439

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz