« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Návrh rozpočtu města Klimkovic na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města Klimkovic na rok 2020.docx (107.01 kB)
Návrh rozpočtu města Klimkovic na rok 2020
Návrh rozpočtu města na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> PŘÍJMY (v Kč)
VÝDAJE (v Kč)
<br> Daňové příjmy
63.517.000,00
Běžné výdaje
79.118.744,72
<br> Nedaňové příjmy
13.297.800,00
Kapitálové výdaje
9.866.250,00
<br> Kapitálové příjmy
<br>
<br>
Přijaté transfery*
12.170.194,72
<br>
<br> Konsolidační položky
1.100.000,00
Konsolidační položky
1.100.000,00
<br> Příjmy celkem
90.084.994,72
Výdaje celkem
90.084.994,72
<br>
<br>
<br>
*
· Moravskoslezský kraj; Neinvestiční přijatý transfer ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1.500.000,- Kč
· Ostatní obce – úhrada za výkon činnosti přestupkové komise,zabezpečení požární ochrany 45.000,- Kč
· Ministerstvo životního prostředí České republiky; kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice ve výši 3.433.931,59 Kč
· Státní fond životního prostředí; předfinancování kotlíků ve výši 5.930.000,- Kč
· Státní fond životního prostředí; úprava zeleně hřbitova v Klimkovicích ve výši 4.676,- Kč
· Moravskoslezský kraj; program na podporu akcí s podporou EU ve výši 1.149.500,- Kč
· Ministerstvo životního prostředí České republiky; Revitalizace lipové aleje ve výši 28.087,13 Kč
· Moravskoslezský kraj; program na podporu přípravy PD 2017 ve výši 100.000,- Kč
· Moravskoslezský kraj; jazyková mutace webu KIS Klimkovice ve výši 24.000,- Kč
<br>
<br>
Příjmy
V návrhu rozpočtu jsou uvedeny daňové a nedaňové příjmy a přijaté transfery,které jsou podrobně uvedeny viz výše <.>
<br> Výdaje
<br> V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné,vázané) výdaje.Do této kategorie patří např.platby za odvádění odpadních vod,financování provozu příspěvkových organizací města,úklid města (letní i zimní),výdaje na provoz městského úřadu,technické správy města,knihovny,veřejného osvětlení atd.Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu města a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné <.>
U výdajů jsou také rozpočtovány výdaje na investiční akce,kterými jsou:
- Propojení ulic U S...

Načteno

edesky.cz/d/3438417

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz