« Najít podobné dokumenty

Město Hustopeče - Usnesení z VIII. schůze ZM města Hustopeče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hustopeče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud2019001125_10.pdf
1
<br> Město Hustopeče,zastupitelstvo města Hustopeče
<br>
Usnesení z VIII.schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané
<br> dne 14.11.2019 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče
<br>
<br>
Usnesení č.1/VIII/19: ZM schvaluje program dnešního zasedání v předložené podobě
<br> s následujícími změnami: doplnění bodu II.a.Zpráva z Finančního a Kontrolního výboru a
<br> bodu III.r.Schválení nových ulic v lokalitě Křížový vrch <.>,zrušení bodu III.l.Žádost o
<br> souhlas s dělením pozemku 4542/319 - XXXXX XXXX stavitel
<br> I.Zahájení
II.Sdělení starostky
<br> II.a.Zpráva z Finančního a Kontrolního výboru
<br> III.Hlavní body:
a.Kupní smlouva – část p.č.384/1 k.ú.Hustopeče u Brna
b.Kupní smlouva - p.č.376/18 a část p.č.3321 v k.ú.Hustopeče u Brna
c.Směnná smlouva – pozemky p.č.982/51 a části p.č.982/18 spol.Westfalia Metal s.r.o <.>
<br> za pozemky 982/112,982/113,982/114 Města Hustopeče vše k.ú.Hustopeče u Brna
<br> d.Vyhlášení záměru na směnu pozemku města Hustopeče p.č.4524 v k.ú.Kurdějov za části
pozemků p.č.3163 a 3169 v k.ú.Hustopeče u Brna
<br> e.Darovací smlouva – pozemek p.č.1047/23 v k.ú.Hustopeče u Brna
f.Kupní smlouva na koupi pozemku p.č.982/32 v k.ú.Hustopeče u Brna
g.Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - 1253/1,1253/2,1253/7,1253/8 <,>
<br> 1253/17,1252/51 v k.ú.Hustopeče u Brna od ČR – ÚZSVM,zeleň na ulici Bratislavská
<br> h.Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.806/7 v k.ú.Hustopeče u Brna od ČR
– ÚZSVM,na ulici Šafaříkova
<br> i.Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.888/7 v k.ú.Celné od ČR – ÚZSVM
j.Žádost o odprodej pozemku p.č.1370/11 a části p.č.1370/1 v k.ú.Hustopeče u Brna
k.Žádost o odprodej pozemku p.č.5593/107 v k.ú.Hustopeče u Brna
l.Žádost o souhlas s dělením pozemku 4542/319 - XXXXX XXXX stavitel
m.Souhlas s připojením nemovitosti k místní komunikaci
n.Delegace kompetencí – vstupy do těles komunikací a veřejných ploch
o.Poskytnutí daru Nemocnici Hustopeče
p.Úprava výše poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu <.>
q.6....

Načteno

edesky.cz/d/3434655

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hustopeče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz