« Najít podobné dokumenty

Obec Komorní Lhotka - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Komorní Lhotka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Gig—“Ffi
<br> es
<br> % W É musm? ÚŘAD iilliliilíiillliilíililii
<br> MORAVSKOSLEZS
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117 702 18 Ostrava ;
<br>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> * (* _nf—r ? „ i) i -.ia—ui—rzmswwy,__.<.> _.„_.-__.- „„ „ „- „_„.„.„__„_.__„ i;; ““ ILL/ivolií/p/r mz Čj: MSK 5591412019 £ 5-2- fm; sp.zn.: ZPZ/9901/2019/Pei l„i*;i'3;“f„—„-.-_:—.-.___.<.>.<.> „_._._„ 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství Telefon: XXX XXX XXX Fax: 595 622 126 E—mail: posta©msk.cz Datum: 2019—04—17
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů — medvěda hnědého dle 5 56 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 29 odst.1 a g 67 písm.9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení & 77a odst.5 písm.h) zákona č.114/ 1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK'i),obdržel dne 16.4.2019 žádost Moravskoslezského kraje,se sídlem 28.října,702 18 Ostrava,IČO 708 90 692 (dále také jen „žadatel“),zastoupeného prof.Ing.Ivo Vondrákern,CSc <.>,hejtmanem kraje,ve věci povolení výjimky dle 5 56 odst.1 a 2 písm.b) a c) ZOPK ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných & 50 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,konkrétně ze zákazů rušení (včetně plašení),odchytu (narkotizační střelou,odchytem do klece),držení,manipulace,převozu,telemetrie a případného usmrcení — medvěda hnědého (Ursus arctas),který se pohybuje na části území Moravskoslezského kraje <.>
<br> Žádost o výjimku ze zákazů byla podána na základě zákonem stanovených důvodů obsažených v š 56 o...

Načteno

edesky.cz/d/3433509

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Komorní Lhotka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz