« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 134-19 Rozpočet MŠ - 2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

134-19 Rozpočet MŠ - 2020.pdf
Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace
<br> Rozpočet na rok 2020 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021,2022
<br> sú IAÚ |Pol.INázev | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 _| 602 0100 Stravné cizí strávníci 70 000 70 000 70 000 602 0300 2113 Stravné 230 000 230 000 230 000 609 0300 2111 Školné 110 000 110 000 110 000 602 + 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 410 000 410 000 410 000 649| 0301 2329 Přijaté dary 0 0 0 649 Celkem jiné ostatní výnosy 0 0 0 672 0500 4121 Příspěvek na provoz - zřizovatel 602 000 602 000 602 000 672 0690 4121 Šablony - Chůva 155 000 155 000 155 000 672 0600 4121 Dotace MSK 2 920 000 2 920 000 2 920 000 672 Příspěvek na provoz celkem 3 677 000 3 677 000 3 677 000
<br> 501 0100 CS - potravin 29 000 29 000 29 000 501 0301 5131 Potraviny 220 000 220 000 220 000 501 0300 5133 Léky 1 000 1 000 1 000 501 0300 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 75 000 75 000 75 000 501 0500 5136 Učební pomůcky - Granty,projekty 0 0 0 501 0600 5136 ONlV - MSK 22 000 22 000 22 000 501 0300 5137 Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč 4 000 4 000 4 000 501 0300 5139 Spotřeba materiálu 100 000 100 000 100 000 501 0300 5139 Materiál - dary 0 0 O 501 Celkem materiál 451 000 451 000 451 000 502 0100 DČ energie 8 900 / 8 900 8 900 502 0302 5154 E|.energie 35 000 35 000 35 000 502 0300 5151 Vodné a stočné 8 000 8 000 8 000 502 0301 5153 Plyn.- 69 000 69 000 69 000 502 Celkem energie 120 900 120 900 120 900 511| oaool 5171|0pravy a udržování | 30 0001 30 oool 30 oool 513| 0500| 5175|Náklady na reprezentaci- Grant | nl nl 0| 518 0300 5161 Poštovné 2 000 2 000 2 000 518 0300 5162 Telefony + internet 13 000 13 000 13 000 518 0300 5163 Bankovní poplatky 2 000 2 000 2 000 518 0300 5167 Školení 10 000 10 000 10 000 518 0300 5168 Zpracování UCI a mezd 130 000 130 000 130 000 518 0300 5169 Služby ostatní 113 600 113 600 113 600 518 0300 5172 Software 0 0 0 518 0500 5167 +5169 Služby - Granty,projekty 24 000 24 000 24 000 518 Celkem služby 294 600 294 600 294 600 5...

Načteno

edesky.cz/d/3432687


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz