« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 137-19 Pozvání na 11. zasedání zastupitelstva města.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

137-19 Pozvání na 11. zasedání zastupitelstva města.pdf
š::šgšwí město Ostrava P OZVán ka
<br> Úřad městského obvod" Platný! /7
<br> pkemnut ev.č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.vyvěšena dne 17/„ÁČŽ
<br> POZVÁNÍ
<br> na 11.zasedání
<br> sňata dno.<.>.:—„.<.>.<.>.<.> m za správnoá zmá/£“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> noubčžnč zvdeinlnn m mu: <.>
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 11.prosince 2019 v 9.00 hodin
<br> ' I v
<br> v zasedací sml c.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod.- zahájení — Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z l 1.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 10.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů programu 11.00 - 11.30 hod.- přestávka 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů programu
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka.- projednávání jednotlivých bodů programu
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLU: 1.Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.l náměstek primátora:
<br> 3.Vázání rozpočtu výdajů roku 2019 k převodu do rozpočtu roku 2020
<br> OSTRAVAH!
<br> 2/4
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor POZVá nka
<br> Předkladatelé Inq.Mart_in Štěpánek,Ph.D <.>,náměstek primátora ; Mgr.Zuzana Baigarová,náměstkyně primátora:
<br> 4.* Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 (bez rozpočtů městských obvodů)
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Návrh na udělení Ceny města Ostravy in memoriam
<br> 6.Návrh na schválení a uzavření Dodatku č.1 se Židovskou obcí v Ostravě k darovací smlouvě ev.č.2787/2019/KP
<br> 7.Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 8.Pověření ředitele Městské policie Ostrava plněním úkolů na úseku zákona č.106/1999 Sb <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3432686

Meta

Zákon 106/1999   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz