« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Oznámení op zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-348557.pdf [0,15 MB]
se sídlem Československé armády 23,160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / IČO: 00063703
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
Č.J.: MCP6 420608/2019 V Praze dne: 25.11.2019
SPIS.ZN.: SZ MCP6 348557/2019/OV/Ko
Značka: P-2876/53/Ruzyně
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Kontaktní spojení: XXX XXX XXX / mkondr@prahaX.cz
Referentské č.: 101/2019
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
Hlavní město Praha,IČO 00064581,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1-Staré Město <,>
zastoupené TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,IČO 03447286,Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1-Staré Město <,>
kterou zastupuje Sinpps s.r.o <.>,Ing.XXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Dobrušská XXXX/X,Praha X-
Braník,147 00 Praha 47,kterou zastupuje
XXXX XXX,nar.X.X.XXXX,Třeboradická 1274/5,Praha 8-Kobylisy,182 00 Praha 82
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 7.10.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Do Horoměřic-úsek NN 66,Praha 6,č.akce 1000000,Etapa I <.>,Ul.Do Horoměřic <,>
Praha 6 - Liboc,Ruzyně,Praha - Nebušice
<br>
<br> na pozemcách parc.č.2876/53 v katastrálním území Ruzyně,parc.č.1439,1440,1441,1442,1444 <,>
1446,1451 v katastrálním území Liboc,parc.č.1003/6,1264/1 v katastrálním území Nebušice <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - SO 101 - Komunikace
<br> - SO 401 - Veřejné osvětlení - doplnění VO o 14 stožárů
<br> - SO 402 - Přeložka kabelů PRE 22 kV
<br> - SO 801 - Sadové úpravy
<br>
Odbor výstavby Úřadu m.č.Praha 6,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně
nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním ...

Načteno

edesky.cz/d/3432577

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz