« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Opatření obecné povahy BOBR 1.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy BOBR 1.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD lllllllŠ||llllllll||||||||l|lllljlllllllllli||l|l|||l|||l|||
<br>.<.>,caxoouuaev JIHOC ES KY KRAJ Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
<br> Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 135669/2019
<br> Sp.zn.: 0221.130079/2019/pelh SS Vyřizuje: Mgr.Petr Uiotka
<br> Telefon: 386 720 802
<br> E-mail: Ihotka©kraj—jihocesky.cz Datum: 20.11.2019
<br> Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství & lesnlctví,jako příslušný správní orgán podle tj 67 odst.1 písm.9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,dle ust.5 77a odst.5 písm.h) a ust.& 84 odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) po projednání návrhu změny opatření obecné povahy č.1/2015,č.j.KUJCK 42688/2015/0221 <.>,sp.zn.OZZL 67458/2014/pelh ze dne 3.6.2015 (dále též opatření obecné povahy),kterým byla vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) s dotčenými správními orgány podle ust.& 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),zveřejňuje podle ust.& 172 odst.1 správního řádu znění opatření obecné povahy s vyznačenými (podtržgnlm v ggg) změnami:
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.112015 (Návrh změny)
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení & 77a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vsouladu s ustanovením & 56 odst.4 zákona a 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správnl řád“)
<br> vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)
<br> Článek 1 Předmět úpravy
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj tímto opatřením obecné povahy č.1/2015 vydaným pod sp.zn.OZZL 67458/2014/pelh a oznámeným veřejnou vyhláškou (dále jen „o...

Načteno

edesky.cz/d/3432471

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz