« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Pozvánka na 8. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

88.pdf
Obec Hostašovice Dne: 21.11.2019
<br> č.j
<br>.: 8 ZO-P
<br> Pozvánka
<br> Na 8.řádné zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,které svolávám podle ustanovení % 103 odst.5,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,a článku 111.odst.1) jednacího řádu zastupitelstva obce na
<br> středu 4.prosince 2019 v 17,30 hodin
<br> do zasedací místnosti obecního úřadu v Hostašovicích
<br> K projednání předkládám tento program:
<br> HHHHHHHJ—li—i mqam&mw_=©ch\mámw—
<br>.Zahájení a schválení programu zasedání
<br>.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br>.Zpráva o činnosti OÚ
<br>.Žádosti o dotaci
<br>.Hospodaření obce do 31.10.2019
<br>.Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ
<br>.Rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2019
<br>.Rozpočet obce na rok 2020
<br>.Dodatek č.2—SOD „Přístavba tělocvičny se zázemím Hostašovice p.č.st.67,32/3 a 642/1 — II“.Dodatek č.1 k příkazní smlouvě TDI
<br>.Žádost o koupi pozemku
<br>.Smlouva o spolupráci—kotlikové dotace-dodatek č.1.Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Hostašovice p.o <.>
<br>.Obecně závazné vyhlášky obce Hostašovice
<br>.Smlouvy o zřízení služebnosti
<br>.Žádost o dotaci na projekt Tělocvična
<br>.Diskuse
<br>.Seznámení s přijatým usnesením a závěr zasedání
<br> _//'7'\ <.>
<br> f/ // '7.“* AL XXXXXX XXXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/3429702

Meta

Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz