« Najít podobné dokumenty

Obec Boršov - Mikroregion Dušejovsko - návrh rozpočtu na rok 2017 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mikroregion pozvánka[1].doc [0,04 MB]
Mikroregion Dušejovsko,Dušejov č.109,588 05 Dušejov
Pozvánka
na valnou hromadu Mikroregionu Dušejovsko,která se bude konat ve čtvrtek 8.12.2016 v 17:00 hod v kanceláři Mikroregionu Dušejovsko <.>
<br> Program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Schválení rozpočtu na rok 2017
<br> 4) Členské příspěvky na rok 2017
<br> 5) Rozpočtové opatření
<br> 6) Diskuze
V případě neúčasti zástupce obce delegujte náhradníka
XXXX XXXXXXXXX
předsedkyně MID
Mikroregion 2010-2017.xlsx [0,03 MB]
2010 Rozpočet na rok 2010 Příjmy: paragraf 6310 4121 Neinvestiční přijaté tranfery od obcí 508,700.00 8115 Financování 7,000.00 Příjmy celkem 515,700.00 Výdaje: paragraf 6310 5021 Ostatní osobní výdaje 4,700.00 5139 Nákup materiálu 2,000.00 5161 Služby pošt 1,000.00 5162 Služby telekomunikací 1,000.00 5163 Služby peněžních ústavů 2,000.00 5169 Ostatní služby 5,000.00 6121 Budovy,haly,stavby 500,000.00 Výdaje celkem 515,700.00 Vyvěšeno: ……………………… Sejmuto: ………………………… &"Arial,Tučné"&12Mikroregion Dušejovsko 588 05 Dušejov 109 IČ 712 34 624 2011 Návrh rozpočtu na rok 2011 Příjmy: paragraf 6310 4121 Neinvestiční přijaté tranfery od obcí 9,000.00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 669,300.00 8115 Financování 45,000.00 Příjmy celkem 723,300.00 Výdaje: paragraf 6310 5021 Ostatní osobní výdaje 4,700.00 5139 Nákup materiálu 2,000.00 5161 Služby pošt 1,000.00 5162 Služby telekomunikací 1,000.00 5163 Služby peněžních ústavů 2,000.00 5169 Ostatní služby 5,000.00 6121 Budovy,haly,stavby 707,600.00 Výdaje celkem 723,300.00 Vyvěšeno: ……………………… Sejmuto: ………………………… &"Arial,Tučné"&12Mikroregion Dušejovsko 588 05 Dušejov 109 IČ: 71234624 2012 Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy: paragraf 6310 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 39,200.00 2141 úroky 100.00 Příjmy celkem 39,300.00 Výdaje: paragraf 6310 5021 Ostatní osobní výdaje 4,700.00 5139 Nákup materiálu 2,000.00 5163 Služby peněžních ústavů 3,000.00 5169 Ostatní služby 5,000.00 5229 ost.neinv.transfery neziskovým organizacím 6,000.00 paragraf 3722 5169 Ostatní služby 18,600.00 Výdaje celkem 39,300.00 Vyvěšeno: ……………………… Sejmuto: ………………………… &"Arial,Tučné"&12Mikroregion Dušejovsko 588 05 Dušejov 109 IČ 712 34 624 2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 Příjmy: paragraf 6310 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 42,900.00 2141 úroky 100.00 Příjmy celkem 43,000.00 Výdaje: paragraf 6310 5021 Ostatní osobní výdaje 4,700.00 5139 Nákup materiálu 2,000.00 5163 Služby peněžních ústavů 3,000.00 5169 Ostatní služby 5,400.00 paragraf 3722 5154 ...

Načteno

edesky.cz/d/3428827

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz