« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Úprava ceny vodného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úprava ceny vodného
VAK VODOVODYA KANAUZACE PARDUBŠCE,a.s <.>
<br> 1Č016010863't; OR KS V HK oddíl B,vložka 999,DIČ CZBO'108831
<br> V Pardubicích 26.listopadu 2019
<br> Vážení odběratelé <,>
<br> v souladu s obecně závaznými předpisy (zák č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č.450/2009 Sb <.>,o cenách,lderou se provádí zákon o cenách a cenovým výměrem MF ČR —— věcně usměrňované ceny — platným pro příslušné kalkulační období,jakož podle vyhlášky č.428/200! V platném znění,kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu — dle přílohy č.19 této vyhlášky) a na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s <.>,byla schválena úprava ceny vodného a stočného od 1.1.2020 takto:
<br> Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 41,66 Kč + DPH zákonem stanovené VÝŠE
<br> Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 44,00 Kč + DPH zákonem stanovené výše
<br> Vyúčtování vodného a stočného za období,v němž dojde k úpravě cen,nebude-li proveden odečet stavu měřidla,bude provedeno poměrem,a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen.Od data změny budou použity nové ceny.<.>
<br> vooovoov A KANALIZACE '?
<br> PARDUBICE,a.s <.>
<br> Teplého 2014,530 0.2 PARDUBICE !ČO co 10 86 31 DlČ (160108631 OR KS HK,oddn &,vložka 999 - 12 -
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX obchodně—ekonomický náměstek
<br> Vodovody a kanalizace Pardubice: a.s.! Zelené předměstí,"[epiého 2814,Pardubice 53002 ( wwwakpcenz,+420 568 798 414 Bankovní spojení CSOB; a.s.17699313/0300

Načteno

edesky.cz/d/3427887

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz