« Najít podobné dokumenty

Obec Dubicko - Návrh rozpočtu VP na r. 2020 vč. čl. příspěvků a čl. invest.podílů + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dubicko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_střednědobého_výhledu_VP_2020_2022.pdf
Vodovod Pomoraví,svazek obcí,IČO 47921129 KEO4 1.6.7 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Období:2020 až 2022
<br> Datum sestavení:28.11.2019
<br> Příjmy
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> Neinvestiční příspěvky obcí4121 000000 0000000000000 3228000.00 1076000.00 1076000.00 1076000.002310
Členské investiční podíly4221 000000 0000000000000 16317000.00 14627000.00 1190000.00 500000.002310
Příjmy z vodného SU2111 1000 0000000000000 2130000.00 710000.00 710000.00 710000.002310
Příjmy z pronájmu maj.SU2139 1000 0000000000000 630000.00 210000.00 210000.00 210000.002310
Příjmy z pronájmu maj.OL2139 2000 0000000000000 3000000.00 1000000.00 1000000.00 1000000.002310
Příjmy z pronájmu maj.PV2139 3000 0000000000000 3300000.00 1100000.00 1100000.00 1100000.002310
Invest.transfer MZe ř.G4216 2900 0000000000000 30363000.00 30363000.002310
<br> 49086000.00 4596000.005286000.0058968000.00
Celkem rok 2021rok 2020 rok 2022CELKEM
<br> Výdaje
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> Režie kanceláře5XXX 000000 0000000000000 6900000.00 2300000.00 2300000.00 2300000.002310
Provoz Police5169 1008 0000000000000 60000.00 20000.00 20000.00 20000.002310
Voda SU5151 1000 0000000000000 1800000.00 600000.00 600000.00 600000.002310
Provoz OL5169 2000 0000000000000 122000.00 42000.00 40000.00 40000.002310
Provoz PV5169 3000 0000000000000 120000.00 40000.00 40000.00 40000.002310
Stavby OL6121 2000 0000000000000 18300000.00 17700000.00 300000.00 300000.002310
Stavby PV6121 3000 0000000000000 1050000.00 450000.00 300000.00 300000.002310
Stavba OL ř.G inv.transf6121 2900 0000000000000 30363000.00 30363000.002310
<br> 51515000.00 3600000.003600000.0058715000.00
Celkem rok 2021rok 2020 rok 2022CELKEM
<br> Financování
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> Změny stavu na bank.účtech8115 XXXXXX 0000000000000 253000.00 -2429000.00 1686000.00 996000.00XXXX
<br> -2429000.00 996000.001686000.00253000.00
Celkem rok 2021rok...
Návrh_přísp_VP_2020_191217.pdf
r.1993
obec poč.ob.poč.ob.2019 Kč / 1.obyv.rozp.částka Kč
<br> SU 1 Bohuslavice 430 516 40 20 640 stat <.>
<br> 2 Dubicko 1 010 1 079 40 43 160 stat <.>
<br> 3 Hrabová 607 645 40 25 800 stat <.>
<br> 4 Lukavice 955 871 40 34 840 stat <.>
<br> 5 Police 260 217 40 8 680 stat <.>
<br> 6 Úsov 1 179 1 183 40 47 320 stat <.>
<br> 7 Zvole 704 846 40 33 840 stat <.>
<br> OL 8 Bílsko 193 228 40 9 120 stat <.>
<br> 9 Cholina 660 741 40 29 640 stat <.>
<br> 10 Loučany 610 658 40 26 320 stat <.>
<br> 11 Loučka 230 208 40 8 320 stat <.>
<br> 12 Náměšť n.H.1 830 2 053 40 82 120 stat <.>
<br> 13 Olbramice 230 219 40 8 760 stat <.>
<br> 14 Olomouc 2 600 3 320 40 132 800 matr <.>
<br> 15 Senice n.H.1 793 1 795 40 71 800 stat <.>
<br> 16 Senička 320 347 40 13 880 stat <.>
<br> 17 Těšetice 1 176 1 282 40 51 280 stat <.>
<br> 18 Ústín 311 432 40 17 280 stat <.>
<br> 19 Vilémov 490 429 40 17 160 stat <.>
<br> PV 20 Bílovice-Lutotín 446 516 40 20 640 stat <.>
<br> 21 Čechy p/Kos.919 1 038 40 41 520 stat <.>
<br> 22 Čelechovice n.H.1 011 1 327 40 53 080 stat <.>
<br> 23 Konice 140 160 40 6 400 matr <.>
<br> 24 Laškov 626 584 40 23 360 stat <.>
<br> 25 Lešany 373 392 40 15 680 stat <.>
<br> 26 Mostkovice 1 315 1 570 40 62 800 stat <.>
<br> 27 Ohrozim 424 462 40 18 480 stat <.>
<br> 28 Pěnčín 728 757 40 30 280 stat <.>
<br> 29 Plumlov 591 615 40 24 600 matr <.>
<br> 30 Ptení 1 125 1 091 40 43 640 stat <.>
<br> 31 Stařechovice 513 546 40 21 840 stat <.>
<br> 32 Stražisko 416 430 40 17 200 stat <.>
<br> 33 Zdětín 277 355 40 14 200 stat <.>
<br> 24 492 26 912 40 1 076 480
<br> Zpracoval : Ing.Špičák
<br> 27.11.2019
<br> 2020
<br> Návrh čl.příspěvků Vodovodu Pomoraví,sv.obcí na r.2020
<br> (k 17.12.2019)
Návrh_invest_podílů_VP_2020_191217.pdf
obec poč.ob.poč.ob.Kč /1.obyv.rozp.část.Kč
<br> SU 1 Bohuslavice 430 515 300 154 500
<br> 2 Dubicko 1 010 1 072 300 321 600
<br> 3 Hrabová 607 637 300 191 100
<br> 4 Lukavice 955 871 300 261 300
<br> 5 Police 260 222 300 66 600
<br> 6 Úsov 1 179 1 215 300 364 500
<br> 7 Zvole 704 866 300 259 800
<br> 5 145 5 398 1 619 400
<br> OL 1 Bílsko 193 193 184 701
<br> 2 Cholina 660 660 631 620
<br> 3 Loučany 610 610 583 770
<br> 4 Loučka 230 230 335 110
<br> 5 Náměšť n.H.1 830 1 830 2 666 310
<br> 6 Olbramice 230 230 335 110
<br> 7 Olomouc 2 600 2 600 2 488 200
<br> 8 Senice n.H.1 793 1 793 1 715 901
<br> 9 Senička 320 320 306 240
<br> 10 Těšetice 1 176 1 176 1 948 632
<br> 11 Ústín 311 311 453 127
<br> 12 Vilémov 490 490 468 930
<br> 10 443 10 443 12 117 651
<br> PV 1 Bílovice-Lutotín 446 446 100 44 600
<br> 2 Čechy p/Kos.919 919 100 91 900
<br> 3 Čelechovice n.H.1 011 1 011 100 101 100
<br> 4 Konice 140 140 100 14 000
<br> 5 Laškov 626 626 100 62 600
<br> 6 Lešany 373 373 100 37 300
<br> 7 Mostkovice 1 315 1 315 100 131 500
<br> 8 Ohrozim 424 424 100 42 400
<br> 9 Pěnčín 728 728 100 72 800
<br> 10 Plumlov 591 591 100 59 100
<br> 11 Ptení 1 125 1 125 100 112 500
<br> 12 Stařechovice 513 513 100 51 300
<br> 13 Stražisko 416 416 100 41 600
<br> 14 Zdětín 277 277 100 27 700
<br> 0
<br> 8 904 8 904 890 400
<br> 33 24 745 14 627 451
<br> Zpracoval : Ing.Špičák,Ing.Tichý 27.11.19
<br> Návrh čl.investič.podílů Vodovodu Pomoraví,sv.obcí na r.2020
<br> (k 17.12.2019) - ke schválení VH
SU á 300,- Kč/obyv,OL individuel.Kč/obyv,PV á 100,- Kč/obyv <,>
<br> 2020
Návrh_rozp_VP_2020_191217.pdf
pol.popis RS 20 %
<br> 4121 neinv.příspěvky obcí 1 076
<br> 4221 invest.podíly obcí 14 627
<br> 2111 vodné SU 710
<br> 2139 provozování SU 210 nájem,FO
<br> 2139 provozování OL 1 000 nájem,FO
<br> 2139 provozování PV 1 100 nájem,FO
<br> 2141 příjmy z úroků 70
<br> 4139 převody z vlast fondů 52
<br> 2329 ost.př.DPH 500
<br> celk.19 345
<br> Kancelář
<br> pol.popis RS 20 %
<br> 5011 Platy zaměst.1 265
<br> 5021 OOV 182
<br> 5031 Pojist na soc.z.304
<br> 5032 Pojist na zdr.z.113
<br> 5038 Ost.poj.zam.9
<br> 5137 DHIM 2
<br> 5139 Nák.mater.20
<br> 5153 Plyn 15
<br> 5154 El.energie 10
<br> 5156 PHM a maziva 15
<br> 5161 Sl.pošt 2
<br> 5162 Sl.telecom.22
<br> 5163 Sl.peněž.úst.1
<br> 5164 Nájemné 60
<br> 5166 Právní pomoc 108
<br> 5167 Sl.školení 2
<br> 5169 Nák.sl.j.n.25
<br> 5171 Opravy a udrž.5
<br> 5172 Progr.(sw) 14 sw KEO
<br> 5173 Cestovné 1
<br> 5175 Pohošť.a dary 9
<br> 5342 převod soc.f.-strav.52
<br> 5362 Pl.daní a popl.12
<br> 5499 ost.transf.SF 52
<br> 5182 Zálohy pokl <.>
<br> celk.2 300
<br> šumpersko
<br> pol.popis RS 20 %
<br> 5151 Voda Třeština 490
<br> 5151 Voda Police 110
<br> 5169 Nák.provoz.vodovodů 0
<br> 5169 Provoz Police 2
<br> 5171 Opravy a udrž.Police 18
<br> celk.620
<br> 2020
<br> provozní náklady (provozování vodovodů)
<br> 2020
<br> Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na r.2020
<br> (v tis.Kč)
<br> Příjmy celkem
<br> 2020
<br> režijní nákl.kanceláře svazku
<br>
<br> olomoucko
<br> pol.popis RS 20 %
<br> 5165 Nájem půdy 2
<br> 5169 Nák.provoz.vodovodů 40
<br> celk.42
<br> prostějovsko
<br> pol.popis RS 20 %
<br> 5165 Nájem půdy 0
<br> 5169 Nák.provoz.vodovodů 40
<br> celk.40
<br> pol.popis RS 20 %
<br> 6121 Stavba olomoucko 300 IČ,stav <.>,kolaud,VB
<br> 6121 Stavba olomoucko ř.G 17 400 IČ,stav <.>
<br> 6121 Stavba prostějovsko 400 IČ,VB,FO,přípoj <.>
<br> 6121 Stavba VP15 Plumlov.50 přípoj <.>
<br> 5362 Pl.daní.DPH 500
<br> celk.18 650
<br> pol.popis RS 20 %
<br> režie 2 300
<br> provoz.vodovodů 702
<br> invest.výstavba 18 650
<br> celk.21 ...

Načteno

edesky.cz/d/3427789

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dubicko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz