« Najít podobné dokumenty

Městys Černý Důl - Krkonoše SMO-návrh na rozpočet 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Černý Důl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krkonoše SMO-návrh na rozpočet 2020
Krkonoše – svazek měst a obcí
<br>
<br> Zámek 1,543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321,IČO 70157898
<br> E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu
<br>
<br> Příloha 5a)
<br>
<br> Návrh rozpočtu 2020 svazku Krkonoše – svazek měst a obcí <,>
Vrchlabí,IČ 70157898
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2019 v Kč
základní
<br> Očekávaná
skutečnost
2019 v Kč
<br> Návrh
rozpočtu
2020 v Kč
<br> Paragraf
Skupinová
<br> položka
VÝDAJE
<br>
<br> 2143 50 Výdaje na platy a pojistné 2 462 261 2 746 361 2 460 515
<br> 6320 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 23 000 23 000 23 000
<br> 2143 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 709 783 5 519 623 3 632 100
<br> 2143 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním
subjektům
<br> 6 000 6 000 6 000
<br> 2143 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním
subjektům
<br> 239 000 289 900 305 000
<br> Výdaje celkem 6 440 044 8 584 884 6 426 615
<br>
<br> Paragraf
Skupinová
<br> položka
PŘÍJMY
<br>
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st <.>
rozpočtu
<br> 2 326 289 2 326 289 1 201 813
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 566 000 656 000 566 000
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 949 450 2 793 450 2 900 000
<br> 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb 736 460 836 460 750 200
<br> 2143 2141 Úroky z účtu 3 000 3 000 3 000
<br> 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 380 707 704 745 576 253
<br>
<br> Příjmy celkem 5 961 906 7 319 944 5 997 266
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů -478 138 -1 264 940 -429 349
<br> 8115 Vyrovnání 478 138 1 264 940 429 349
<br>
<br>
Návrh rozpočtu pro rok 2020 je zveřejněn na www.krkonose.eu,v listinné podobě v kanceláři svazku <.>
Písemné připomínky je možné vznášet do termínu 10.12.2019
Vyhotovila Janatová,Šulcová
Vrchlabí dne 21.11.2019

Načteno

edesky.cz/d/3427147


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Černý Důl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz