« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Propulse (PDF, 521 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 521 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení
<br> na menšinová použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad
<br> podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009
<br> („dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku na ochranu rostlin Propulse evid.č.: 5447-0
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br> 1) Rozsah použití přípravku:
<br> 1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý organismus <,>
<br> jiný účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn.k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení sklizně
<br>
<br> řepka olejka plíseň zelná 0,8-1 l/ha 56 1) od: 55 BBCH <,>
<br> do: 69 BBCH
<br> 2) od začátku
<br> výskytu
<br>
<br> cukrovka rez řepná,větevnatka
<br> řepná,žlutá skvrnitost
<br> listů,fomová listová
<br> skvrnitost řepy <,>
<br> alternáriová skvrnitost
<br> 1,2 l/ha AT 1) od: 31 BBCH <,>
<br> do: 49 BBCH
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 034409/2019/10455
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: jitka.jedlickova@ukzuz.cz Označení:
<br> Telefon: +420 545 110 433
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 27.11.2019
<br>
<br>
<br> 2/3
<br>
<br> řepa salátová <,>
<br> řepa krmná
<br> cerkosporióza řepy,padlí
<br> řepy,rez řepná <,>
<br> větevnatka řepná,žlutá
<br> skvrnitost listů,fomová
<br> listová skvrnitost řepy <,>
<br> alternáriová skvrnitost
<br> 1,2 l/ha AT 1) od: 31 BBCH <,>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3425279


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz