« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Návrh rozpočtu Svazku obcí Rokytno-Chvojenec na rok 2020.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Svazku obcí Rokytno-Chvojenec na rok 2020.
ROZPOČET NA ROK 2020
<br> NÁVRH
<br> Příjmy a výdaje rozpočtu svazku obcí vymezuje zákon č.250/2000 sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozděj ších novel <.>
<br> Rozpočet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec na rok 2020 vychází z rozpočtového výhledu,od roku 2017 střednědobého výhledu rozpočtu a plnění rozpočtu k 31.10.2019.Novou strukturu sestavení rozpočtu ukládá zákon č.23/2017 Sb <.>
<br> Příjmy
<br> Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou příjmy za stočné odpadních vod.Valná hromada schválila cenu stočného od 1.1.2020 ve výši 39 Kč s DPH za m3 odpadních vod.Příjem stočného je navýšen o toto zvýšení jednotkové ceny <.>
<br> Výdaje
<br> Výdaje provozního charakteru kopírují výdaje roku 2019 <.>
<br> Ostatní a mimořádné požadavky,které se v průběhu roku 2020 vyskytnou,budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,Petra Vrbatova předsedkyně Svazku
<br> Vyvěšeno dne: Razítko: Sejmuto dne:
<br> Schváleno VH dne:
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) IČO: 70962804 Název a sídlo účetní jednotky:
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
<br> Svazek obcí Rokytno-Chvojenec
<br> Chvojenec 3,534 01 Chvojenec
<br> 1.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Text Rozpočet po změnách- Výsledek Návrh rozpočtu a b rok2019 k31.10.2019 „„ „,k 2020 4121 Neinvestiční dotace od obcí 50 000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400 000,00 1 185 925,00 2 100 000,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1 400 000,00 1 185 925,00 2 100 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 400,00 173,00 400,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 173,00 400,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 400 400,00 1 186 098,00 2 150 400,00
<br> 11.RozročrovÉ VÝDAJE
<br> Paragraf Položka Text Rozpočet po změnáeh- Výsledek Návrh rozpočtu a b XXX XXXX k XX.XX.XXXX „a „,k 2020 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 270 000,00 202 725,00 270 000,00 3639 5029 Ost.p1atby za provedenou práci jinde nezařazen 2 200,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/3424083


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz