« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Oznámení o zahájení územ. řízení IE-12-8006869, Polanka n. Odrou - kVN z TR Poruba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí
<br>
<br> Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava - Poruba IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/5 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br>
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.: POR 64547/2019/jans
Sp.zn.: S POR 57760/2019
ČEZ Distribuce
Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX/X
Telefon: XXXXXXXXX XXX XX Děčín
Fax: XXXXXXXXX
E-mail: jjansova@moporuba.cz
<br> Datum: 27.listopadu 2019
<br>
<br>
<br> Oznámení
o zahájení územního řízení
- veřejnou vyhláškou
<br> Dne 25.10.2019 podala společnost ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO I0043769,Teplická č.p.874/8,Děčín 4 <,>
405 02 Děčín 2,zastoupena na základě plné moci ev.č.PM/II – 075/2019 ze dne 28.01.2019,společností
<br> Profiprojekt s.r.o <.>,IČO 27779319,Collo-louky č.p.126,Místek,738 01 Frýdek-Místek 1 (dále jen
<br> „žadatel“) žádost na vydání územního rozhodnutí o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu:
<br>
<br> IE-12-8006869,Polanka n.Odrou - kVN z TR Poruba (dále jen „záměr“)
<br>
na pozemcích pozemková parc.č.2692/23,4106,4107/1,4107/2,4108,4111,4115/1,4115/2,4121 <,>
4125/1,4126,4137/2 v katastrálním území Klimkovice,3197/1,3197/4,3218,4367 v katastrálním území
Polanka nad Odrou,2825/2,2825/6,2825/14,2825/15,2825/16,2825/27,2825/28,2825/31,2871/5 <,>
<br> 2871/42,2871/48,2871/49,2871/115,2871/145,2949/1 v katastrálním území Poruba <.>
<br>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve výše
<br> uvedené věci <.>
<br>
<br>
Popis záměru:
<br> Jedná se o novou stavbu technického vybavení území vedením VN 22 kV v délce cca 2000 m,která je dle
<br> zákona č.458/200 Sb <.>,zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
<br> a o změně některých zákonů (energetický zákon),ve znění pozdějších předpisů,stavbou prováděnou ve
<br> veřejném zájmu.Projektová dokumentace stavby řeší rozšíření sítě ČEZ Distribuce,a.s.Jedná se o podzemní
<br> kabel 22 kV pro...

Načteno

edesky.cz/d/3423770

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz