« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 123.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 123.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: '725 204 vyvěšena dne: 24.44.ŽCM
<br> sňata dne: ; za správnost: (% Rozpočet městského obvodu Michálkovice na rok 2019 souběžně zveřejněna na internetu
<br> Návrh rozpočtu 2020
<br> V souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb <.>,5 11,odstavec 3 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje městský obvod Michálkovice
<br> Návrh rozpočtu městského obvodu Michálkovice na rok 2020 <,>
<br> který bude projednávat zastupitelstvo městského obvodu na svém zasedání dne 12.prosince 2019.Písemné připomínky k návrhu lze podávat do 19.prosince 2018 finanční účetní Úřadu městského obvodu Michálkovice p.Bučkové (kancelář č.1,vbuckova©míchalkovice.ostrava.czl.Ústní připomínky lze vznést na jednání Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice konaném dne
<br> 12.prosince 2019 od 17.00 hod <.>
<br> Příloha č.1
<br> Návrh rozpočtu na r.2020-PŘÍJMY
<br> Přijmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2020[v tis.Kč) Michálkovice
<br> PoL
<br> 1341 1343 1356 1361 1511
<br> 4137 ú291 úz„„ 023111 ÚZlDlO
<br> Název položky SR 2018
<br> Poplatky ze psů za užívání veřejného prostranství Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a p za ogické práce ípoplatky Daň z nemovitosti
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kultura & 3392 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-inzerce 5 3349 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-volný čas 5 3421 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-sportovní zařízení 5 3412 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-ostatní 5 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-hrobová místa & 3632 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-hudební činnost 5 3312 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-ostatní zájmová činnost 53429 Příjmy z prodeje zboží Ostatní my z vlastní činností (břemena Odvod příspěvkových izací my z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostnemovit.a jejich částí (kulturní dům) 5 3392 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí (kulturní dům) & 3392 Přůmy z proná...

Načteno

edesky.cz/d/3423398

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz