« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 124.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 124.pdf
Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
<br> Příloha č.1
<br> Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravv — městského obvodu Michálkovice na rok 2020
<br> Podle zákona č.250/2000 Sb.5,13 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o obcích není-li schválen rozpočet obce před 1.lednem rozpočtového roku,řídí sejeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria <.>
<br> PRAVIDLA aozsočrovÉHo PROVIZORIA
<br> l.Statutární město Ostrava „ městský obvod Michálkovice hradí neinvestiční výdaje zabezpečující chod obce,přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání finančních prostředků.Do schválení rozpočtu se hospodaření obvodu řídí schváleným rozpočtem roku 2019 a měsíční výdaje nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů tohoto rozpočtu.Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě,žejej ich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovenýchjiným zákonem <.>
<br> Z.Statutární město Ostrava - městský obvod Michálkovice v rámci rozpočtového provizoria financuje navic akce schválené kompetentními orgány,hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv tvystavených objednávek,případně závazky zdůvodu předtinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.Kapitálový rozpočet (provizorium) je tvořen především dle smluvních závazků <.>
<br> Rozpočtové přijít/:)) a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br> Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Michálkovice dne.<.>.<.>.<.>.<.> usnesením č <.>
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: _qu žaf? %.4/2,fotr?
<br> vyvěšena dne:
<br> sňata dne: ___—.<.>.— za správnost: _M—
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> OSTRAVAH!
<br> MICHÁLKOVICE

Načteno

edesky.cz/d/3423397


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz