« Najít podobné dokumenty

Obec Hředle - Ministerstvo obrany-žádost o vyvěšení návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hředle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ministerstvo obrany-žádost o vyvěšení návrhu opatření obecné povahy
M i n i s t e r s tvo o b ra n y – s e kc e d o zo r u a kon tr o ly
o d b o r s t á t n í h o d o z o r u
<br> o d d ě l e n í s t á t n í h o d o z o r u L i t o m ě ř i c e
p r a c o v i š t ě s t a v e b n í h o ú ř a d u
<br> Generála Píky 1,Praha 6,PSČ 160 00,datová schránka x2d4xnx
<br>
<br>
Dopis VVS čj <.>
<br>
MO 14105/2017-3031
<br>
<br> Ze dne 21.1.2019
Naše čj <.>
Sp.zn <.>
<br> Vyřizuje
Telefon
Mobil
<br> MO 334013/2019-1216
SpMO 11918-28/2019-1216
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
<br> Dle rozdělovníku
<br> E-mail
<br>
janousekp1@army.cz
<br>
<br>
Datum 19.listopadu 2019
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
<br>
751-24/2014-6440/OŘS/1
<br>
<br> Ze dne 17.10.2016
<br> Sp.zn <.>
Čj <.>
Vyřizuje
<br>
737/2015-1216
MO 2194/2016-1216
Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem
Hradební 12
<br> Telefon
Mobil
<br> 973 214 091
724 801 408
<br>
110 05 PRAHA 1
<br> E-mail janousekp1@army.cz
<br> Datum 30.listopadu 2016
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
<br>
<br>
<br>
Ze dne 8.6.2017
Naše čj <.>
Sp.zn <.>
<br> Vyřizuje
Telefon
Mobil
<br> MO 140146/2017-1216
SpMO 23690-5/2017-1216
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
<br> Dle rozdělovníku
<br> E-mail
<br>
janousekp1@army.cz
<br>
<br>
Datum 13.července 2017
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
<br>
751-24/2014-6440/OŘS/1
<br>
<br> Ze dne 17.10.2016
<br> Sp.zn <.>
Čj <.>
Vyřizuje
<br>
737/2015-1216
MO 2194/2016-1216
Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem
Hradební 12
<br> Telefon
Mobil
<br> 973 214 091
724 801 408
<br>
110 05 PRAHA 1
<br> E-mail janousekp1@army.cz
<br> Datum 30.listopadu 2016
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
<br>
<br>
<br>
Ze dne 8.6.2017
Naše čj <.>
Sp.zn <.>
<br> Vyřizuje
Telefon
Mobil
<br> MO 140146/2017-1216
SpMO 23690-5/2017-1216
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
<br> Dle rozdělovníku
<br> E-mail
<br>
janousekp1@army.cz
<br>
<br>
Datum 13.července 2017
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
<br>
751-24/2014-6440/OŘS/1
<br>
<br> Ze dne 17.10.2016
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3421951

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hředle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz